Potrzebujesz porady? Wypelnij formularz
Imię i nazwisko:
Adres e-mail: *
Powtórz e-mail: *
Rodzaj sprawy: *
Załącznik:


Kod z obrazka:
 
Akceptuję regulamin serwisu

Ugoda, wyrok, właściwość sądu

Pytanie:

W sprawie o zapłatę zachowku wydano wyrok. Nie wnosiłam apelacji od tego wyroku gdyż nie kwestionowałam rozstrzygnięcia. Zasądzoną kwotę zapłaciłam. Jednakże gdy otrzymałam uzasadnienie wyroku okazało się, że zawierało ono szereg nieścisłości i błędów, częściow ...

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 350 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może podjąć z urzędu działania i sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wzmiankę o sprostowaniu umieszcza się na oryginale wyroku, a na żądanie stron ...

czytaj całość
Pytanie:

Znajoma mieszka w Norwegii. Gdzie powinna, jeśli się zdecyduje, złożyć pozew o rozwód?

Odpowiedź:

Zasadą jest, że sprawę o rozwód wnosi się tam, gdzie było ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Choć wiadomo, że rozwód w Norwegii będzie się wiązał z dużo większymi kosztami i jest trudniejszy do przeprowadzenia, choćby ze wzglę ...

czytaj całość
Pytanie:

Znajomi mieszkają od kilku lat w Wielkiej Brytanii. Jakie prawo ich obowiązuje, jeśli tam mieszkają i tam płacą podatki (mają wciąż obywatelstwo polskie)?

Odpowiedź:

Pytanie jest trochę źle postawione. Prawo nie idzie za człowiekiem, ale obowiązuje na danym obszarze, w tym wypadku danego kraju. Przecież absurdalne by było, że obywatel polski jedzie za granicę i tam miało by go obowiązywać prawo polskie. Na terenie Polski, za wykro ...

czytaj całość
Pytanie:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zakupiłem w sklepie internetowym sprzęt komputerowy. Sprzęt zepsuł się i zgłosiłem reklamację. Sprzedawca nie odpowiada na wezwania. Chcę skierować sprawę do sądu. Ale jaki jest właściwy?

Odpowiedź:

Właściwość miejscową sądu określa art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego - zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sądem, w którego pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, gdy prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 33 k.p.c. ...

czytaj całość
Pytanie:

Sprzedawca odmawia wymiany towaru na nowy. Próbowałem już wszelkich sposobów w rozmowie telefonicznej i poprzez pocztę e-mail. Nic to nie dało. Czy nie pozostaje mi nic innego, niż droga sądowa? Chciałbym jej za wszelką cenę uniknąć.

Odpowiedź:

Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu sprzedawca odmawia wymiany. Podstawa do wymiany towaru nie występuje od razu, ale dopiero w dalszym toku postępowania reklamacyjnego. Jeśli stanowisko sprzedawcy jest niczym nie uzasadnione i nie uda się rozwiązać sporu za pom ...

czytaj całość