Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Alimenty i opieka nad dziećmi - u notariusza czy przed sądem?

Pytanie: Czy można bez założenia sprawy w sądzie poprzez notariusza ustalić sprawy związane z alimentami i podziałem opieki nad małoletnim dzieckiem. Jeżeli nie to w jaki sposób zrobić to przez sąd i jak długo to trwa?
Odpowiedź: Odpowiadając na Pani pytanie należy stwierdzić, że w sprawach o alimenty niestety roszczeń można dochodzić tylko przed sądem rodzinnym. Jeśli strony są zgodne co do wysokości świadczenia mogą zawrzeć ugodę. Nie ma wówczas w zasadzie kosztów postępowania, ani także sprawa taka nie jest wówczas długotrwała. Wszystko skończy się na pierwszej rozprawie. Na wyznaczenie rozprawy oczekuje się w zależności od położenia sądu (miejscowości) od miesiąca do kilku miesięcy. Także w kwestiach opieki nad dzieckiem rozstrzygać i ustalać wszelkie kwestie może wyłącznie sąd rodzinny i opiekuńczy. Jedynie sąd może ustalać, kto jest władny sprawować opiekę nad dzieckiem i w jakim zakresie. Aby obie kwestie uregulować, jedna ze stron (najczęściej matka dziecka), może wnieść pozew o alimenty i przyznanie opieki nad małoletnim dzieckiem. Pozew wnosi rodzic w imieniu małoletniego dziecka, przeciwko drugiemu rodzicowi (zobowiązanemu). W pozwie wskazuje się wysokość dochodzonych alimentów/miesięcznie oraz komu sąd ma przyznać opiekę i w jakim zakresie. Wniosek należy uzasadnić i wskazać dlaczego jest konieczność ustalenia alimentów, sposób wyliczenia miesięcznej wysokości alimentów, wyszczególnić wydatki na dziecko w skali miesiąca, opisać potrzeby dziecka. Można załączyć ksero rachunków lub innych ważnych dokumentów. Pozew składa się w 2 egzemplarzach. Nie ma opłat sądowych.

Wróć