Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Jak rozumieć pojęcie każdorazowe nierealizowanie kontaktów lub każde naruszenie obowiązku?

Pytanie: W jaki sposób naliczane są kary za naruszenie postanowienia sądu o kontaktach? Sąd wydał postanowienie o zagrożeniu ukarania za każde naruszenie postanowienia o kontaktach i dziecka mi nie wydano w ustalonym terminie. Co rozumieć przez „każdorazowe nierealizowanie kontaktów” lub „każde naruszenie obowiązku”? Czy kwota jest ustalona za każdy dzień wakacji dziecka u mnie trwających 7 dni?
Odpowiedź: Ogólnie w takim postępowaniu jest kilka etapów. Najpierw muszą zostać ustalone (orzeczeniem sądu lub ugodą zawartą przed sądem lub mediatorem) obowiązki osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby wobec której tego kontaktu zakazano. W razie naruszeń obowiązków przez taką osobę sąd może zagrozić nakazaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej płatnej do rąk osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. W takim postępowaniu sąd ustala w jakim zakresie są nieprawidłowości. Jeśli pomimo zagrożenia nałożeniem kary pieniężnej obowiązki nadal nie są należycie wykonywane lub w ogóle nie są wykonywane to sąd opiekuńczy wówczas może nakazać zapłatę określonej kwoty. Wysokość kwoty ustala w tym wypadku sąd. Orzeczenia sądów mówią (bazując na przepisach) o zapłacie kwoty za „każdorazowe nierealizowanie kontaktów” lub „każde naruszenie obowiązku”, co oznacza, że chodzi tu o każdy ustalony kontakt w danym czasie lub konkretny obowiązek. Nie ma tu mowy o karze za dzień, godzinę czy minutę. Jeśli więc mowa o ustalonych wakacjach, które trwać miały tydzień, to kwota kary dotyczy tych wakacji. Chyba, że w Pana przypadku sąd to inaczej ustalił i sprecyzował, bowiem sąd w każdym indywidualnym przypadku może ustalić to inaczej. Przepisy nie narzucają sądom żadnych ram ani czasowych, ani kwotowych.

Wróć