Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Jak wykazać, że alimenty już się nie należą?

Pytanie: Córka nie utrzymuje ze mną kontaktu od kilku lat i nie chciała mi wysłać zaświadczenia o rozpoczęciu studiów. Założyłem sprawę o uchylenie alimentów, jednak córka nie stawiła się na niej. Wysłała pisemną prośbę do sądu o odroczenie sprawy. Przedstawiła zwolnienie lekarskie, że jest w czwartym miesiącu ciąży, oraz zaświadczenie, że uczęszcza do policealnej szkoły, w której zajęcia odbywają się co drugi tydzień, popołudniami od poniedziałku do piątku. W sądzie przedstawiłem anonimową kartkę, którą otrzymałem z informacją, że córka pracuje. Sędzia nakazał mi w ciągu 14 dni doręczyć dowody potwierdzające pracę córki. Sprawdziłem to i okazało się, że córka faktycznie pracuje. Nie dano mi jednak zaświadczenia zasłaniając się ochroną danych osobowych. Wraz z dowodami o pracy mam również przesłać pismo o zawieszenie alimentów. Dlaczego o zawieszenie, a nie o uchylenie? Co mam napisać? Czy jeśli pobierała alimenty bezpodstawnie, to czy należy mi się ich zwrot?
Odpowiedź: To, że córka jest w czwartym miesiącu ciąży nie powinno mieć znaczenia dla sądu i nie powinien on odraczać rozprawy. Nie było to uzasadnione, chyba że lekarz w zaświadczeniu napisał, że nie jest ona zdolna do uczestniczenia w rozprawie. W czwartym miesiącu ciąży kobieta może normalnie funkcjonować i także stawić się w sądzie, chyba że ciąża jest zagrożona. Wygląda więc, że córka gra na zwłokę. Nienależnie pobrane świadczenia przedawniają się po 3 latach, tak więc im dłużej córka nie będzie stawiała się na rozprawie, tym tych dalszych niż 3 lata alimentów nie będzie Pan już mógł odzyskać. Powinien Pan więc po pierwsze w tej sprawie o alimenty pisać o nieuwzględnienie wniosków córki (uzasadnić dlaczego oraz pisać, że wnioskami tymi córka zmierza wyłącznie do przedłużania postępowania), następnie pisać o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z dniem ... (wstecz od kiedy Pana zdaniem córka pracuje), zwrócenie się przez sąd do zakładu pracy córki o dostarczenie informacji, czy córka jest zatrudniona i od kiedy (wskazać dane zakładu pracy, adres). Jeśli zaś chce Pan dochodzić od córki zwrotu nienależnie pobranych alimentów, a jest zagrożenie, że roszczenia przedawnią się, to powinien Pan niezwłocznie wnieść przeciwko córce pozew o zapłatę kwoty ... (obliczyć cały okres jaki Pana zdaniem córka pracuje). Pozew należy uzasadnić, opisać, że toczy się sprawa o uchylenie alimentów, że córka je pobiera, choć pracuje itd. W pozwie tym może Pan napisać wniosek o zawieszenie postępowania, do czasu rozpatrzenia sprawy o uchylenie alimentów (podać sygn. akt). Da to tyle, że dalsze niż 3 lata wpłacone przez Pana kwoty nie przedawnią się. Gdy skończy się sprawa o alimenty, powinien Pan napisać do sprawy o zapłatę wniosek o podjęcie postępowania. Jeśli zaś nie ma na chwilę obecną zagrożenia, że Pana roszczenia się przedawnią, to może Pan odczekać ze sprawą o zapłatę, aż do zakończenia sprawy o uchylenie alimentów.

Wróć