Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Kiedy małżonek może domagać się alimentów?

Pytanie: Żona mnie straszy, że jak dojdzie do rozwodu to będę musiał płacić na nią alimenty i na dziecko. Na dziecko mogę płacić ale na żonę nigdy się nie zgodzę. Jakie są warunki przyznania alimentów na żonę?
Odpowiedź: Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jakie są przyczyny tego, że małżeństwo Państwa i wspólne pożycie ulega rozkładowi. Co jest powodem tego, że któreś z Państwa myśli poważnie o rozwodzie? Jeśli faktycznie decyzję taką Państwo podejmiecie to wiele zależy od tego, w jaki sposób każde z Państwa będzie się chciało rozejść oraz jakie stanowisko każde z Państwa zajmie. Alimenty na dziecko muszą być przyznane gdy dzieci są niepełnoletnie lub gdy są już pełnoletnie ale jeszcze kontynuują naukę. Sąd musi w tym zakresie orzec i takowe alimenty na dzieci zasądzić, gdyż obligują go do tego przepisy prawa. Tak więc pozostaje tylko kwestia jaka to będzie kwota. Jeśli byłoby pomiędzy Państwem porozumienie, to można ustalić jakąś kwotę takich alimentów wspólnie. Jeśli nie, to sąd o tym zdecyduje biorąc pod uwagę wydatki na utrzymanie dzieci oraz możliwości zarobkowe obojga małżonków. Obecnie średnie alimenty na dziecko wahają się w granicach 600 zł na dziecko miesięcznie. Jeśli nie będzie porozumienia między Państwem i np. żona będzie domagała się orzeczenia rozwodu z Pana winy to będzie Pan miał 2 możliwości: albo zgodzić się na to, albo także wnosić o rozwód z winy żony. Sąd wówczas rozstrzygnie, czy któreś z Państwa jest faktycznie winne rozkładowi pożycia małżeńskiego. Dopiero jeśli by sąd uznał, że np. Pan jest winny za rozkład pożycia to wówczas może zasądzić alimenty także na rzecz żony. Przyjmuje się tutaj za kryterium ocenę czy sytuacja małżonka niewinnego istotnie pogorszy się po rozwodzie. W innej sytuacji alimentów takich żona mogłaby się domagać tylko gdybyście Państwo nadal pozostali małżeństwem (lub orzeczono by separację) a żona znalazła by się w tzw. niedostatku tzn. nie miała żadnych możliwości zarobkowych oraz możliwości podjęcia pracy np. z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, kalectwo, brak możliwości znalezienia pracy itp. Jeśli chodzi o winę za rozkład pożycia to trzeba ją udowodnić tzn. muszą być jednoznaczne dowody np. na zdradę, pobicie, znęcanie się, złe traktowanie, alkoholizm itp.

Wróć