Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Podział działki przed przejściem na emeryturę

Pytanie: Jestem rolniczką ubezpieczoną w KRUS. Chciałabym przejść na emeryturę i przekazać gospodarstwo synowi jako darowiznę. W gospodarstwie są dwa domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze. Jeden z tych domów z kawałkiem ziemi chciałabym zostawić sobie. Jak to przeprowadzić? Gospodarstwo położone jest na jednej działce. Zostawiam sobie 30 arów z drugim budynkiem mieszkalnym. Czy w tej sytuacji mogę od razu zwrócić się do geodety, czy muszę uzyskać decyzję z urzędu gminy zatwierdzającą podział gospodarstwa? Rozumiem, że dopiero po takim podziale mogę wystąpić o emeryturę?
Odpowiedź: Jeśli gospodarstwo jest położone na jednej działce oznaczonej jednym numerem, to może Pani zlecić geodecie czynności ustalenia, czy i jaki podział tego gruntu byłby możliwy, by wydzielić kawałek działki z domem dla Pani. Generalnie dopuszczalne jest wydzielenie gruntu rolnego nie mniejszego niż 30 arów. Mniejszej działki tylko po spełnieniu warunków tj. o ile przeznaczona ona będzie na powiększenie gruntów sąsiednich lub celem byłoby dokonanie regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami lub przeznaczona byłaby ona na utworzenie drogi wewnętrznej do działek. Trzeba przygotować i złożyć w urzędzie miasta/gminy wniosek (do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) celem uzyskania decyzji zatwierdzającej podział. Do wniosku trzeba załączyć dokumenty z których wynikał będzie tytuł prawny do nieruchomości, oświadczenie o wpisie w księdze wieczystej, wypis z katastru nieruchomości, mapę katastralną, wstępny projekt podziału oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jeśli gospodarstwo jest na kilku działkach w tym dom, który chciałaby Pani, jest na odrębnej, to od razu mogłaby Pani dokonać darowizny konkretnej części a sobie pozostawić tylko działkę z domem. Wpierw geodeta musi ocenić, czy możliwe jest wydzielenie działki z domem. Są pewne prawidła według których może nastąpić taki podział. Czasami jest to niemożliwe. Na jakiej zasadzie, w jaki sposób oraz komu Pani przekaże własność gospodarstwa, to już Pani decyzja.

Wróć