Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czynności urzędowe, sprawy w urzędach, problem z urzędnikiem

Jak napisać pismo o odroczenie terminu rozprawy?

Pytanie: Jestem oskarżony o spowodowanie wypadku - kolizja samochodów osobowych. Policja uznała mnie za winnego. Nie przyjąłem mandatu. Świadek zeznał niezgodnie ze stanem faktycznym. Sprawa trafiła do Sądu. Były już rozprawy. Kolejną sąd wyznaczył na koniec sierpnia, ale będę w tym czasie na zaplanowanym...
Odpowiedź: Jeżeli nie był to wypadek, w którym jakaś osoba doznała obrażeń naruszających czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni, lub których skutkiem była śmierć, to choć jest to sąd karny, to postępowanie odbywa się w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Procedura...

Wyrejestrowanie pojazdu przez pełnomocnika

Pytanie: Muszę wyrejestrować samochód po sprzedaży, ale nie mam możliwości dokonać tego osobiście. Jak mogę to zrobić przez pośrednika, albo za pomocą przesłania dokumentów pocztą?
Odpowiedź: W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w Urzędzie celem załatwienia formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu, może Pan ustanowić pełnomocnika. Jest to postępowanie administracyjne, więc może Pan być reprezentowany przez wybraną przez siebie osobę. Do czynności tych wystarczy...

Czy prawnik może mnie reprezentować przed urzędami?

Pytanie: Mieszkam za granicą na stałe. Czy mogę zlecić prawnikowi, aby zajął się wszelkimi sprawami dotyczącymi moich nieruchomości, których jestem właścicielem w Polsce i jaki byłby to koszt?
Odpowiedź: Tak. Może Pani udzielić prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Pani przed sądami, urzędami i innymi instytucjami we wszelkich sprawach związanych z nieruchomością. Jest to duże ułatwienie, gdyż może Pani również udzielić pełnomocnictwa do odbioru korespondencji związanej z nieruchomością i...