Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Komu USC wydaje odpisy z akt stanu cywilnego?

Pytanie: Chciałbym wyciągnąć z USC odpisy aktów małżeństwa mojej dalszej rodziny. Czy w USC mi takowe zostaną wydane? Czy wystarczy po prostu złożyć wniosek?
Odpowiedź: Odpisy wydaje się na wniosek: – osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, – jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), – jej zstępnych (dzieci, wnuki), – rodziców, – rodzeństwa, – małżonka, – przedstawiciela ustawowego, – na wniosek sądu lub innego organu państwa, – każdej osoby, która wykaże interes prawny do otrzymania takiego dokumentu. Innym osobom USC może odmówić wydania odpisów. Chyba, że osoba taka wykaże jakimś dokumentem, że posiada tzw. interes prawny w uzyskaniu takich dokumentów. Najczęstszym przypadkiem są sytuacje, że dokumenty takie są niezbędne do jakiegoś postępowania sądowego.

Wróć