Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Udział w licytacji komorniczej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej

Pytanie: Zamierzam wziąć udział w licytacji komorniczej. W wyniki pandemii nie chcę uczestniczyć fizycznie w tej licytacji. Czy jest możliwość złożenia oferty drogę elektroniczną lub korespondencyjną? Jeśli tak, to jakie dokumenty muszę złożyć, aby prawidłowo przedstawić ofertę?
Odpowiedź: Niestety obowiązujące przepisy nie umożliwiają na uczestniczenie w licytacji komorniczej poprzez środki elektronicznego przekazu. Tylko w trybie przepisów o zamówieniach publicznych takie licytacje z użyciem środków elektronicznych mają miejsce. Ale to zupełnie inna materia. Niestety wystąpienie pandemii na jakiś czas praktycznie uniemożliwiło przeprowadzanie licytacji komorniczych. Obecnie są one ponownie przeprowadzane ale z dużą powściągliwością i przy użyciu dodatkowych środków bezpieczeństwa oraz higieny. Wprowadzono dość ścisłe restrykcje zwłaszcza gdy w licytacjach miałoby uczestniczyć wiele osób. Tak więc znacznie podniesiono poziom bezpieczeństwa osób uczestniczących w licytacjach. Jeżeli mimo tego nie chce Pan uczestniczyć w licytacji osobiście, to ma Pan możliwość wyznaczenia pełnomocnika i to ta osoba wówczas będzie brała udział w Pana imieniu w licytacji. Pan zaś może sytuację kontrolować zdalnie np. mając bezpośrednie połączenie telefoniczne z taką osobą

Wróć