Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Wymóg podpisania skargi kasacyjnej przez prawnika

Pytanie: Mam sporządzoną skargę kasacyjną na wyrok wydany przez WSA, która wymaga podpisania przez osobę uprawnioną według przepisów. Czy jest możliwość u Państwa uzyskać taki podpis zaufany pod skargą i jaki byłby koszt takiej usługi?
Odpowiedź: Przede wszystkim pytanie - czy nie uważa Pan, że jeśli już ktoś ma się pod czymś podpisać, to nie chodzi tu o samą formalność złożenia tego podpisu, tylko chodzi o to, że osoba sygnująca pismo swoim podpisem bierze za daną treść odpowiedzialność? Gdy przykładowo ktoś wykonuje przegląd auta w punkcie diagnostycznym to nie jest on dokonywany tylko po to by w dowodzie znalazła się pieczątka diagnosty, tylko po to by pojazd był sprawny i nie stanowił na ulicach zagrożenia. W opisanym przypadku nie chodzi o żaden podpis zaufany. Przepisy nakładają wymóg podpisania przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, by skarga była sporządzona w odpowiedni sposób i by nie wpływały do NSA skargi, które nie są odpowiednio opracowane. Chodzi tu o utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego i nie "zawalanie" sądów pismami niskiej jakości merytorycznej lub w ogóle pisanymi nie na temat lub w sposób niewłaściwy. Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia a nie zwykłe pismo osoby niezadowolonej z rozstrzygnięcia. Jest tu cała masa wymogów niezbędnych by skarga taka była przyjęta i rozpatrzona. Żaden prawnik nie podpisze się pod treścią skargi sporządzonej nie wiadomo przez kogo i o jakiejś nieokreślonej treści.

Wróć