Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Założenie firmy z dofinansowaniem z Urzędu Pracy

Pytanie: Dziś otrzymałem odmowną decyzję o przyznaniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jako uzasadnienie podano: "Brak dokumentów potwierdzających posiadanie własnej, użyczonej, wynajętej nieruchomości: działki, budynku, lokalu. W związku z tym wniosek nie podlega dalszej ocenie merytorycznej". Czy decyzja została wydana słusznie, skoro planowałem otworzyć działalność usługową w moim miejscu zameldowania, a planowana działalność usługowa miała odbywać się wyłącznie w miejscu zamieszkania usługobiorcy/klienta. We wniosku w polach dotyczących lokalu wpisałem "nie wymagany" oraz wyraźnie napisałem, że usługi będą wykonywane wyłącznie u klienta. Dodałem jeszcze ksero dowodu osobistego, by było widoczne moje miejsce zameldowania, które pokrywało by się z miejscem zarejestrowania firmy. Po co więc miałbym wynajmować lokal? Czy decyzja została wydana słusznie?
Odpowiedź: Opisany przez Pana stan faktyczny wskazuje wyraźnie, że użył Pan niewłaściwego sformułowania w wymaganym polu dotyczącym lokalu. Pisząc "nie wymagany" uznał Pan, że urzędnik domyśli się, jakie są Pana zamierzenia w tej kwestii. Niestety urzędnik otrzymuje setki takich wniosków i analizuje je wg określonej ściśle instrukcji. Musi być Pan świadomy, że w Polsce każdy przedsiębiorca lub osoba dopiero rozpoczynająca działalność jest zobowiązany posiadać adres prowadzenia działalności gospodarczej. Ten obowiązek wynika z przepisów wielu ustaw, m.in podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi, rejestrując swoją działalność w urzędzie skarbowym, wskazać miejsce prowadzenia działalności, a wszystko po to, aby organy skarbowe mogły dotrzeć do Pana w przypadku kontroli skarbowej, również w celach przesłania korespondencji do Pana itd. Również Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wymagał od Pana dokładnego wskazania adresu prowadzenia firmy. Drugą kwestią jest to, że urzędy wymagają, by wykazać tytuł prawny do lokalu tj. akt notarialny własności, umowa najmu itd. Pisze Pan, że planowana działalność miała się odbywać w domu klienta. Samo świadczenie usługi zapewne mogłoby odbywać się w domu usługobiorcy w kawiarni lub nawet na ulicy. Zapewne możliwe jest złożenie ponownie wniosku o dofinansowanie w urzędzie pracy. Wówczas proszę wyraźnie wskazać i udokumentować miejsce planowanej działalności. Może to być Pana lokal, w którym Pan zamieszkuje lub inny lokal, należący do Pana lub wynajmowany. Może Pan zawrzeć z kimś umowę najmu małego pomieszczenia za niedużą odpłatnością. To gdzie Pan będzie faktycznie realizował usługę ma mniejsze znaczenie, bo przecież mógłby Pan się spotykać z klientem np. w kawiarni i wówczas absurdalne byłoby wskazywanie tego rodzaju miejsc świadczenia usług. Naszym zdaniem decyzja urzędnika została wydana słusznie, gdyż nie wypisał Pan rubryki we właściwy sposób.

Wróć