Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zarzut przedawnienia w sprawie o eksmisję

Pytanie: Dostałam pozew o eksmisję z lokalu należącego do gminy z powodu zaległości czynszowych - 10 letnich. Czy na rozprawie o eksmisję można podnieść zarzut przedawnienia zaległości czynszowych? Czy złożenie wniosku do prezydenta miasta o rozłożenie tych zaległości na raty i wycofanie pozwu o eksmisję przerywa bieg przedawnienia? Obecnie mogła bym spłacić w ratach jedynie zaległości za 3 lata wstecz.
Odpowiedź: Na rozprawie o eksmisję, zgłaszanie zarzutu przedawnienia nie ma większego sensu. Nie jest to bowiem sprawa o zapłatę czynszu najmu. Sąd nie zajmuje się roszczeniem pieniężnym, tylko bada, czy są przesłanki do orzeczenia eksmisji z lokalu. Gdyby gmina wniosła pozew o eksmisję i zapłatę (w jednym pozwie), to wówczas taki zarzut można podnieść. Aczkolwiek jeżeli chodzi o żądanie eksmisji, nic by to Pani nie dało, bo i tak na dzień wniesienia sprawy będzie Pani miała zaległość za 3 lata. Uregulowanie tej zaległości po wniesieniu pozwu nic już nie da. Nie było by podstawą domagania się wycofania pozwu, bo gdy gmina go wnosiła zaległość była. Już przy zaległości 3-miesięcznej była podstawa do wystąpienia o eksmisję. Tak więc w sprawie o zapłatę (lub eksmisję i zapłatę) gdzie gmina domagała by się czynszu za 10 lat, jak najbardziej może Pani taki zarzut podnieść. Powinno się złożyć go w formie pisemnej, tak by był na to dowód. Roszczenia dalsze niż 3 lata od dnia wniesienia pozwu, powinien sąd uznać za przedawnione i oddalić w tej części powództwo. Da to jedynie tyle, że po prostu będzie Pani mogła zapłacić mniejszą kwotę na rzecz gminy. Złożenie wniosku do prezydenta o rozłożenie zaległości na raty, jak i prośby o cofnięcie pozwu, w żadnym razie nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń. Jest zupełnie odwrotnie. Wniesienie pozwu do sądu (lub inna czynność przed sądem, komornikiem) przerywa bieg przedawnienia. Co oznacza, że biegnie on na nowo. Przykładowo jeśli ma Pani zaległość czynszu za 10 lat czyli od 2004 r., gmina pozew o zapłatę wniesie 1 XI 2014 r., Pani podniesie zarzut przedawnienia roszczeń tj. tych sprzed 1 XI 2011 r. to przyjmując, że sprawa będzie trwała np. 1 rok, czyli skończy się 1 XI 2015 r. to sąd zasądzi gminie należność za okres od 1 XI 2011 r. do 1 XI 2015 r.

Wróć