Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją - zagrożenia

Pytanie: Wysłałem CV do jednej z firm. Kontaktowano się ze mną telefonicznie i w celu weryfikacji i rekrutacji podałem adres zamieszkania, numer PESEL oraz wyraziłem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zastanawiam się, czy nie padłem ofiarą oszustwa? Jakie jest zagrożenie w związku z tym dla mnie?
Odpowiedź: Ujawnienie danych osobowych w celach rekrutacyjnych oznacza, że przekazał je Pan domniemanemu pracodawcy tylko w tych celach. Nie może on ich wykorzystać w żadnym innym celu, a w razie nie dojścia do zatrudnienia, dane te powinny ulec zniszczeniu. Tysiące osób w ten sposób przekazuje swoje dane i nie oznacza to, że wszyscy padają ofiarą oszustwa. To, że ktoś posiada Pana numer PESEL nie daje jakichś specjalnych możliwości popełnienia oszustwa. Podmiot prywatny, jakim jest firma P... S.A. nie ma wglądu do bazy danych PESEL. Jeśli do zatrudnienia nie dojdzie to ma Pan prawo domagać się usunięcia Pana danych osobowych (najlepiej wysłać pismo listem poleconym z jednoczesną prośbą potwierdzenia tego usunięcia).

Wróć