Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Porady prawne z zakresu najmu lokalu

Czy musimy płacić czynsz skoro umowa najmu jest nieważna?

Pytanie: Wynajmowaliśmy z mężem i dziećmi mieszkanie. Na umowie było napisane ze umowa jest na czas określony tj. od 30.04.2010 r. do 10.11.2010 r. Po tym okresie żadna inna umowa nie była podpisana a mieszkaliśmy do 10.06 2011 r. Tydzień wcześniej oznajmiliśmy właścicielowi że się wyprowadzamy, jednak...
Odpowiedź: Pierwotnie umowa była zawarta na czas określony. Potem jednak gdy wygasła a najem był kontynuowany (co obie strony akceptowały) stosunek najmu przekształcił się zgodnie z przepisami – w umowę na czas nieokreślony. Tak więc nie jest absolutnie tak, że umowa najmu jest nieważna. Mówi o tym art. 674...

Prawo najemcy do ustalania prawidłowości rozliczeń i dostępu do dokumentów dot. lokali komunalnych

Pytanie: Od ubiegłego roku administrator spółki odmówił pisemnie wglądu do comiesięcznych faktur za c.o. i wodę, które przekazywał mi od kilku lat. Uniemożliwia mi to ustalenie prawidłowości rocznego rozliczania przez Zarząd Budynków Komunalnych. Zdarzało się, że były znaczne różnice w rozliczeniach i...
Odpowiedź: Zakres uprawnień posiadacza lokalu w stosunku do zarządcy nieruchomości wynika z tytułu prawnego, jaki posiada on do lokalu. W opisanym przez Pana przypadku zarządca spółki gminnej administruje lokalami komunalnymi. Gdyby to była wspólnota mieszkaniowa, to na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o...

Oświadczenie z art. 777 kpc w zwykłej umowie najmu

Pytanie: Zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wynajmujący nazywa tę umowę umową najmu okazjonalnego. Najemca musi przedłożyć. Wynajmującemu najpóźniej w ciągu miesiąca od podpisania umowy notarialnie potwierdzone oświadczenie o dobrowolnym...
Odpowiedź: Umowa najmu zawarta przez strony będzie te strony wiązała, bowiem brak podstaw by uznać całą zawartą umowę za nieważną. Jedynie w części jej zapisy są bezskuteczne (niewiążące stron). Ale będzie to umowa zwykła, zawarta na czas nieokreślony. Jeśli chodzi o notariusza, to brak podstaw do odmowy...

Rozliczenie i zwrot kaucji przy najmie lokalu

Pytanie: Przez około rok czasu wynajmowałam mieszkanie. Umowa się skończyła. Właściciel mieszkania teraz chce żebym uzupełniła kaucję w wysokości 2000 zł (1350 zł odliczono na poczet zaległego czynszu). W lokalu jest drewniana podłoga. Przed zawarciem umowy pytałam właściciela, czy mogę wprowadzić się z...
Odpowiedź: Nie ma czegoś takiego, jak uzupełnienie kaucji, skoro najem się zakończył. Chyba, że chce Pani dalej kontynuować najem i umowa będzie przedłużona. Kaucja zabezpieczała roszczenia właściciela związane z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez Panią jako najemcę w lokalu. Jeśli najem się...

Obciążanie kosztami za pomieszczenie stanowiące części wspólne

Pytanie: Czy zarządca mieszkań komunalnych może "dołożyć" mi do mojego mieszkania wspólną ubikację na półpiętrze? Sąsiedzi korzystający z niej prawdopodobnie mają już własne łazienki w mieszkaniach i z ubikacji korzysta obecnie tylko moja rodzina. Chodzi o remont pomieszczenia i rozłożenie kosztów remontu...
Odpowiedź: Co to znaczy "dołożyć"? Nie ma takiego pojęcia w przepisach prawa. Nie ma też podstaw, by wedle widzi mi się zarządcy, za utrzymanie części wspólnej obciążać wyłącznie Panią. W tym wypadku zarządca musiałby działać na podstawie czegoś tj. jakiejś uchwały lub umowy. Dopóki takiej nie ma, to naszym...

Wypowiedzenie umowy najmu, gdy nie ma zapisów o wypowiedzeniu

Pytanie: Czy jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu, w której nie ma punktu o wypowiedzeniu jej przez najemcę?
Odpowiedź: Jest tzw. swoboda umów, co oznacza, że strony danego stosunku prawnego mogą kształtować swoje prawa i obowiązki wedle wspólnych uzgodnień. Jeżeli jakichś postanowień strony wogóle nie przewidziały, to w takim wypadku zastosowanie znajdują przepisy ogólne unormowane w Kodeksie cywilnym. Zresztą...

Przedłużenie umowy na czas określony przed końcem jej obowiązywania

Pytanie: Wynajmuję mieszkanie. Zawarłam umowę najmu na czas określony tj. 1 roku począwszy od września, z możliwością jej przedłużenia. Najemcy chcą już teraz (od stycznia kolejnego roku) przedłużyć tę umowę o kolejny okres roku. Szybkie podpisanie umowy potrzebne jest Najemcom do ubezpieczenia...
Odpowiedź: Podpisywanie kolejnej umowy, gdy poprzednia jeszcze trwa, nie jest właściwym postępowaniem. Później nie będzie bowiem wiadomo, która umowa jest tą obowiązującą, zaś w przypadku odmiennych zapisów obu umów nie wiadomo, które są wiążące. Jest proste rozwiązanie tej sytuacji. Wystarczy sporządzić...

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Pytanie: Mąż od 1999 r. jest głównym najemcą mieszkania służbowego i od 2001 r. zamieszkujemy w tym mieszkaniu. Zameldowany jest w nim od 2008 r. Wcześniej był zameldowany w domu, który dzierżawił jego dziadek. Od 2001 r. w nim nie mieszka. Dziadek męża zmarł w 1989 r. Umowa dzierżawy z gminą powinna...
Odpowiedź: Kwestia formularza wcale nie jest tutaj najistotniejsza. Zgodnie z przepisami sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym; należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, w których powód dochodzi:...

Eksmisja z lokalu komunalnego zajętego po dziadku

Pytanie: Mieszkam w mieszkaniu komunalnym po dziadku, nie mam tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, w sądzie toczyła się sprawa przeciwko mnie o eksmisję z mieszkania i sprawę tę przegrałam. Złożyłam apelację i również przegrałam. Nie otrzymałam jeszcze powiadomienia z sądu o wyroku, ale rozumiem, że...
Odpowiedź: Orzeczona w ten sposób eksmisja (jeśli nie przyznano Pani lokalu socjalnego w wyroku) oznacza, że może Pani pewnego dnia zostać eksmitowana w trybie egzekucji (komornik z Policją). Bez wątpienia nie należy biernie siedzieć i czekać. Jeśli Pani sytuacja materialna to uzasadnia, to może Pani starać...