Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Porady prawne z zakresu najmu lokalu

Rozliczenie i zwrot kaucji przy najmie lokalu

Pytanie: Przez około rok czasu wynajmowałam mieszkanie. Umowa się skończyła. Właściciel mieszkania teraz chce żebym uzupełniła kaucję w wysokości 2000 zł (1350 zł odliczono na poczet zaległego czynszu). W lokalu jest drewniana podłoga. Przed zawarciem umowy pytałam właściciela, czy mogę wprowadzić się z...
Odpowiedź: Nie ma czegoś takiego, jak uzupełnienie kaucji, skoro najem się zakończył. Chyba, że chce Pani dalej kontynuować najem i umowa będzie przedłużona. Kaucja zabezpieczała roszczenia właściciela związane z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez Panią jako najemcę w lokalu. Jeśli najem się...

Obciążanie kosztami za pomieszczenie stanowiące części wspólne

Pytanie: Czy zarządca mieszkań komunalnych może "dołożyć" mi do mojego mieszkania wspólną ubikację na półpiętrze? Sąsiedzi korzystający z niej prawdopodobnie mają już własne łazienki w mieszkaniach i z ubikacji korzysta obecnie tylko moja rodzina. Chodzi o remont pomieszczenia i rozłożenie kosztów remontu...
Odpowiedź: Co to znaczy "dołożyć"? Nie ma takiego pojęcia w przepisach prawa. Nie ma też podstaw, by wedle widzi mi się zarządcy, za utrzymanie części wspólnej obciążać wyłącznie Panią. W tym wypadku zarządca musiałby działać na podstawie czegoś tj. jakiejś uchwały lub umowy. Dopóki takiej nie ma, to naszym...

Wypowiedzenie umowy najmu, gdy nie ma zapisów o wypowiedzeniu

Pytanie: Czy jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu, w której nie ma punktu o wypowiedzeniu jej przez najemcę?
Odpowiedź: Jest tzw. swoboda umów, co oznacza, że strony danego stosunku prawnego mogą kształtować swoje prawa i obowiązki wedle wspólnych uzgodnień. Jeżeli jakichś postanowień strony wogóle nie przewidziały, to w takim wypadku zastosowanie znajdują przepisy ogólne unormowane w Kodeksie cywilnym. Zresztą...

Przedłużenie umowy na czas określony przed końcem jej obowiązywania

Pytanie: Wynajmuję mieszkanie. Zawarłam umowę najmu na czas określony tj. 1 roku począwszy od września, z możliwością jej przedłużenia. Najemcy chcą już teraz (od stycznia kolejnego roku) przedłużyć tę umowę o kolejny okres roku. Szybkie podpisanie umowy potrzebne jest Najemcom do ubezpieczenia...
Odpowiedź: Podpisywanie kolejnej umowy, gdy poprzednia jeszcze trwa, nie jest właściwym postępowaniem. Później nie będzie bowiem wiadomo, która umowa jest tą obowiązującą, zaś w przypadku odmiennych zapisów obu umów nie wiadomo, które są wiążące. Jest proste rozwiązanie tej sytuacji. Wystarczy sporządzić...

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Pytanie: Mąż od 1999 r. jest głównym najemcą mieszkania służbowego i od 2001 r. zamieszkujemy w tym mieszkaniu. Zameldowany jest w nim od 2008 r. Wcześniej był zameldowany w domu, który dzierżawił jego dziadek. Od 2001 r. w nim nie mieszka. Dziadek męża zmarł w 1989 r. Umowa dzierżawy z gminą powinna...
Odpowiedź: Kwestia formularza wcale nie jest tutaj najistotniejsza. Zgodnie z przepisami sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym; należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, w których powód dochodzi:...

Eksmisja z lokalu komunalnego zajętego po dziadku

Pytanie: Mieszkam w mieszkaniu komunalnym po dziadku, nie mam tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, w sądzie toczyła się sprawa przeciwko mnie o eksmisję z mieszkania i sprawę tę przegrałam. Złożyłam apelację i również przegrałam. Nie otrzymałam jeszcze powiadomienia z sądu o wyroku, ale rozumiem, że...
Odpowiedź: Orzeczona w ten sposób eksmisja (jeśli nie przyznano Pani lokalu socjalnego w wyroku) oznacza, że może Pani pewnego dnia zostać eksmitowana w trybie egzekucji (komornik z Policją). Bez wątpienia nie należy biernie siedzieć i czekać. Jeśli Pani sytuacja materialna to uzasadnia, to może Pani starać...

Wejście właściciela do lokalu pod nieobecność najemcy

Pytanie: Mam podejrzenie, że właściciel mieszkania, które wynajmuje, wchodzi do niego pod moją nieobecność. Czuję dziwne zapachy w mieszkaniu. Miałam wyciek gazu. Zarzuca mi, że mam za ciepło, przygaduje, traktuje jak idiotkę. Nachodzą mnie dziwne osoby. Czy mam prawo wymienić zamki w drzwiach? Czuję się...
Odpowiedź: Opisane przez Panią sytuacje mają się nijak do podejrzenia wchodzenia do mieszkania przez właściciela. Takie sytuacje, że ktoś dzwoni domofonem czy nieszczelność gazu mogą się zdarzyć i zdarzają każdemu, kto mieszka w budynkach wielomieszkaniowych. Gdyby właściciel chciał Panią pozbyć się Pani z...

Działalność gospodarcza w lokalu mieszkalnym

Pytanie: W styczniu 2010 r. zarejestrowano działalność gospodarczą z siedzibą w wynajmowanym na podstawie umowy mieszkaniu. Do dzisiaj nie poinformowano właściciela mieszkania o fakcie prowadzenia tej działalności. Jakie są obowiązki właściciela firmy w tym zakresie wobec właściciela...
Odpowiedź: Jeśli najemca od początku zamierzał prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, to właściciel lokalu powinien o tym wiedzieć jeszcze przed wynajęciem lokalu, gdyż wówczas powierzchnia, na której taka działalność jest prowadzona, podlega znacznie wyższej stawce (w zależności od ustalonej stawki w...

Czy płacić czynsz, jeżeli nie mam pewności kto jest właścicielem?

Pytanie: Od 12 lat jestem zameldowana w Warszawie. Jakieś 2 lata temu znalazł się spadkobierca nieruchomości. W obecnej chwili nie ma jeszcze aktu notarialnego, a pobiera ode mnie opłaty czynszowe. Czy to jest zgodne z prawem?
Odpowiedź: Jeśli ta osoba jest właścicielem, to ma prawo pobierać od Pani czynsz. Jednakże powinna Pani się w tym upewnić, że to jest faktycznie właściciel. Jeśli osoba ta nie chce Pani okazać dokumentu, to można to sprawdzić na różne sposoby w zależności od tego, z jakim tytułem prawnym do lokalu mamy do...