Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Porady prawne z zakresu najmu lokalu

Kaucja jako zabezpieczenie znalezienia nowego lokatora

Pytanie: Czy zapis w umowie najmu, że połowa kaucji stanowi zabezpieczenie znalezienia nowego lokatora jest zgodny z prawem? Czy przy wygaśnięciu takiej umowy lokator, chcąc odzyskać pieniądze, musi znaleźć zastępstwo na swoje miejsce?
Odpowiedź: Zapis tego rodzaju w umowie nie jest uregulowany w żadnym przepisie prawa. Jednakże jest tzw. swoboda umów. Jeśli strony się na coś umówiły, to oznacza, że akceptowały takie warunki. Należało więc zastanawiać się nad sensownością i legalnością takiego zapisu, przed podpisaniem tej umowy. Inną...

Zgoda najemcy na modernizację lokalu

Pytanie: Wynajmujemy mieszkanie. W związku z pracami remontowymi dachu właściciel mieszkania chciałby przebić dach i zamontować okno dachowe. Ze względu na ciążę mojej żony i fakt, że miałoby to mieć miejsce podczas naszego ostatniego miesiąca najmu chcielibyśmy odmówić takiej możliwości, do momentu...
Odpowiedź: Przepisu, który zabraniałby właścicielowi dokonywania remontów lub Panu jako najemcy odmówić właścicielowi montażu okna - nie ma. Właściciel na taką zmianę winien posiadać projekt budowlany i pozwolenia, choć oczywiście nie Pan, jako najemca, jest od tego by to sprawdzać. Jeśli zaś miałby Pan...

Korzystanie ze wspólnego wejścia do budynku

Pytanie: Prowadzę działalność w lokalu wynajętym od TBS. Dzielę jedno wejście oraz korytarz z osobą, która wynajmuje drugie pomieszczenie. Osoba ta zamyka drzwi wejściowe, co utrudnia dostęp klientów korzystających z moich usług. Moje obroty przez to spadły. Osoba ta ma dobre znajomości w TBS-ach, przez...
Odpowiedź: Nie ma przepisów w żadnej z ustaw czy rozporządzeń, które regulowałyby, kto ma drzwi otwierać, a kiedy mają one być zamknięte. Zazwyczaj w zimie we wszystkich lokalach, firmach, biurach, sklepach drzwi są zamykane i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest to normalne i uzasadnione, bo jest zimno....

Rezygnacja z mieszkania komunalnego i zadłużenie

Pytanie: Od ponad 10 lat wynajmuję mieszkanie komunalne. Chciałabym z niego zrezygnować, gdyż od 3 lat tam nie mieszkam. Mieszka tam jedynie mój były mąż i nie płaci za nic. Do grudnia ubiegłego roku robiłam wszystkie opłaty, teraz zapewne jest zadłużenie. Są tam zameldowane moje córki i były mąż, Kilka...
Odpowiedź: Pierwsza kwestia to problem płatności. Zobowiązane do uiszczania czynszu i opłat są te osoby, które zamieszkują w danym lokalu. Zamieszkiwanie danych osób potwierdza meldunek, albowiem meldunek oznacza, że dana osoba zamieszkuje pod wskazanym adresem. Jeśli zaś zakończyła zamieszkiwanie to ma...

Jaki czynsz za użytkowanie lokalu tylko przez kilka dni?

Pytanie: Zawarłam umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony. Nie wiem, czy można to nazwać umową, bo są to spisane dane osobowe i oświadczenie, że właściciel wynajmuje mi lokal oraz kwota czynszu wraz z podpisami stron. Zamieszkiwałam tylko przez tydzień i z powodu problemów prywatnych muszę wrócić do...
Odpowiedź: Jeśli właścicielka mieszkania chce od Pani jedynie równowartość czynszu za połowę miesiąca, to powinna się Pani na to zgodzić, bo jest to korzystna opcja dla Pani. Umowa najmu może być zawarta nawet ustnie, więc to, co Pani podpisała, choć może wyglądać prymitywnie, jest ważną umową najmu....

Rozliczenia za wspólnie wynajmowane mieszkanie

Pytanie: Wraz z moim partnerem przeprowadziłam się z innego miasta. Wynajęliśmy mieszkanie. Umowa najmu podpisana była na rok na moje dane. Umowa zawierała punkt: Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na cele mieszkalne i oświadcza, że będzie korzystał z przedmiotu najmu razem z Panem .... . Po...
Odpowiedź: Formalnie stroną umowy jest Pani. A jedynie z umowy wynika, że inna osoba będzie z Panią mieszkać. Co jest o tyle dobre, że już z umowy wynika, że Pani były partner z Panią mieszkał, więc trudno byłoby mu temu zaprzeczyć. Za zobowiązania z umowy odpowiada niestety wyłącznie Pani, jako strona...