Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy umowa najmu lokalu obowiązuje, jeżeli nie było protokołu przekazania?

Pytanie: Umowę podpisałem kilka miesięcy temu, lokal stał cały czas pusty, gdyż załatwiałem do stycznia koncesję na przyjmowanie zakładów wzajemnych. Gdy w końcu to mi się udało, pierwszego dnia sprzedaży właściciel oznajmił, że nasza umowa już nie obowiązuje, gdyż część lokalu, którą miałem wynajmować, chce przeznaczyć na swoją działalność i teraz straszy mnie wystawieniem faktury na zaległe czynsze. Zastanawiam się więc, czy podpisana umowa jest w ogóle ważna, jeżeli protokół przekazania nie został nigdy sporządzony i ja go fizycznie nigdy nie odebrałem.
Odpowiedź: Brak podstaw do przyjęcia, że umowa jest nieważna, choć wygląda na to, że nie była ona wykonana. Umowa przewiduje, że dniem rozpoczęcia najmu będzie 1 czerwca 2011 r. i w tym dniu nastąpić miało także wydanie Panu lokalu. Jeśli wiedział Pan o tym, że nie rozpocznie działalności od czerwca, tylko później, to należało sporządzić aneks do umowy ze zmianą daty rozpoczęcia najmu. Są dwie istotne kwestie. Jedna to niesporządzenie protokołu przekazania, a druga to nieobjęcie lokalu w posiadanie. Jeśli nie był sporządzony protokół przekazania, ale potem jednak wszedł Pan do lokalu (lub choć miał klucze) i chciał rozpoczynać tam działalność, to lokal został Panu przekazany i Pan go objął. Można wówczas przyjąć, że z dniem otrzymania kluczy najem się rozpoczął i od tego dnia właściciel może liczyć czynsz. Jeśli zaś nie otrzymał Pan nigdy kluczy i nie wszedł do lokalu, to można uznać, że najem nie rozpoczął się. Właściciel nie może żądać czynszu, gdy nie miał Pan kluczy do lokalu i nie mógł z niego korzystać. Wówczas zapisy umowy nie zostały wykonane, gdyż nie objął Pan lokalu we władanie. Stanowisko właściciela lokalu jest niejasne. Z jednej strony twierdzi, że Pan jest najemcą, a z drugiej chce zająć część lokalu, czym sam poddaje w wątpliwość skuteczność umowy najmu.

Wróć