Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Korzystanie ze wspólnego wejścia do budynku

Pytanie: Prowadzę działalność w lokalu wynajętym od TBS. Dzielę jedno wejście oraz korytarz z osobą, która wynajmuje drugie pomieszczenie. Osoba ta zamyka drzwi wejściowe, co utrudnia dostęp klientów korzystających z moich usług. Moje obroty przez to spadły. Osoba ta ma dobre znajomości w TBS-ach, przez co uniemożliwia mi załatwienie sprawy. Prawnie jesteśmy na takich samych zasadach i wejście jest wspólne. Twierdzi on, że jest zima. Jednak dzielimy wspólne wejście już 10 lat i nigdy nie było problemu, a wiem, że osoba ta chciałaby przejąć mój lokal dla poszerzenia własnej działalności i specjalnie mi utrudnia prowadzenie mojej. Jakie mam z punktu widzenia prawa możliwości, aby te drzwi były otwarte, ponieważ kiedy klient nie widzi, że zakład jest otwarty, to nie zachodzi, a ja mam przez to realne straty finansowe.
Odpowiedź: Nie ma przepisów w żadnej z ustaw czy rozporządzeń, które regulowałyby, kto ma drzwi otwierać, a kiedy mają one być zamknięte. Zazwyczaj w zimie we wszystkich lokalach, firmach, biurach, sklepach drzwi są zamykane i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest to normalne i uzasadnione, bo jest zimno. Także Pana klienci czy pracownicy nie powinni marznąć. Sąsiad mógłby podnieść taki sam argument, że to Pan robi mu na złość otwierając drzwi, by pozbyć się jego i przejąć jego część lokalu. I otwieranie drzwi na oścież w zimie jest mniej uzasadnione niż ich zamykanie. Jeśli działania sąsiada są faktycznie złośliwe i nieuzasadnione, to utrudnianie prowadzenia działalności jest niedopuszczalne. Część z uregulowań, które mogą tu znaleźć zastosowanie znajduje się w kodeksie wykroczeń. Może więc Pan takowe zachowania zgłaszać na Policję. Jeśli współlokator robi to złośliwie, to po pierwsze Policja, która się w lokalu pojawi, winna spowodować, że wystraszy się on dalszych podobnych działań. Po drugie każda interwencja będzie zarejestrowana, a Pan powinien zapisać również ich daty i godziny. Po kilku zgłoszeniach Policja może skierować przeciwko współlokatorowi oskarżenie do sądu o wykroczenie. Po ustaleniu winy mógłby Pan nawet rozważyć możliwość dochodzenia odszkodowania za straty w swojej działalności, a to już sąsiada by zabolało. Wszystko jest kwestią własnej determinacji i umiejętności wykorzystywania wszelkich możliwych sposobów. Może Pan też oczywiście otwierać ustawicznie drzwi po ich zamknięciu, tak by zniechęcić do ich ciągłego zamykania. Może Pan także korzystać z wywieszania informacji przed lokalem typu "Otwarte"; lub innych tablic informacyjnych lub reklamowych, co będzie pokazywać klientom, że lokal jest czynny. Powinien Pan także wystosować oficjalne pismo do TBS informujące o takiej sytuacji i domagać się podjęcia stosownych działań, pod rygorem, że będzie Pan się domagał obniżenia czynszu za poniesione wskutek uciążliwego sąsiada straty. Jeśli w lokalu faktycznie jest zimno na skutek otwierania drzwi, to TBS powinien zapewnić jakiś sposób rozwiązania problemu. Do współlokatora powinien Pan także wysłać pisemne wezwanie do zaprzestania tego typu działań, pod rygorem, że będzie Pan swoich praw dochodził w sądzie. Pisma należy wysyłać listami poleconymi, gdyż chodzi tu głównie o to, by robił to Pan głównie dla celów dowodowych, tak aby cały przebieg zdarzeń był udokumentowany.

Wróć