Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Przedłużenie umowy na czas określony przed końcem jej obowiązywania

Pytanie: Wynajmuję mieszkanie. Zawarłam umowę najmu na czas określony tj. 1 roku począwszy od września, z możliwością jej przedłużenia. Najemcy chcą już teraz (od stycznia kolejnego roku) przedłużyć tę umowę o kolejny okres roku. Szybkie podpisanie umowy potrzebne jest Najemcom do ubezpieczenia zdrowotnego. Mam pytanie, czy mogę podpisać nową umowę ze wskazaną datą, gdy poprzednia umowa jeszcze trwa?. Czy spisanie nowej, kolejnej umowy będzie to prawidłowe?.
Odpowiedź: Podpisywanie kolejnej umowy, gdy poprzednia jeszcze trwa, nie jest właściwym postępowaniem. Później nie będzie bowiem wiadomo, która umowa jest tą obowiązującą, zaś w przypadku odmiennych zapisów obu umów nie wiadomo, które są wiążące. Jest proste rozwiązanie tej sytuacji. Wystarczy sporządzić aneks do umowy. W aneksie takim należy się odwołać do zawartej umowy tzn. że jest to aneks do umowy z dnia ... zawartej pomiędzy stronami ... i ... Następnie należy napisać, że "strony postanawiają, że zmianie ulegają następujące pkt. lub paragrafy umowy w ten sposób, że: ...". Należy wymienić i zredagować tylko punkty, które podlegać mają zmianie. Na końcu powinien się znaleźć zapis, że "w pozostałej części postanowienia umowy z dnia ... pozostają w mocy". Podpisując aneks warto rozważyć, czy jeszcze nie warto byłoby zmodyfikować jakichś innych zapisów. Trudno nam powiedzieć jakich, bo nie znamy treści umowy. Na przykład wiedząc, że najemcy zameldowali się można umieścić zapis, że "po zakończeniu najmu najemcy zobowiązują się wymeldować z adresu ... w terminie 7 dni, pod rygorem obciążenia ich kosztami postępowania administracyjnego o wymeldowanie z urzędu".

Wróć