Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zgoda najemcy na modernizację lokalu

Pytanie: Wynajmujemy mieszkanie. W związku z pracami remontowymi dachu właściciel mieszkania chciałby przebić dach i zamontować okno dachowe. Ze względu na ciążę mojej żony i fakt, że miałoby to mieć miejsce podczas naszego ostatniego miesiąca najmu chcielibyśmy odmówić takiej możliwości, do momentu wyprowadzenia się z mieszkania. Czy istnieje prawna podstawa, dzięki której wynajmujący może odmówić wynajmującemu remontu, który nie wiąże się bezpośrednio z poprawą stanu technicznego lokalu?
Odpowiedź: Przepisu, który zabraniałby właścicielowi dokonywania remontów lub Panu jako najemcy odmówić właścicielowi montażu okna - nie ma. Właściciel na taką zmianę winien posiadać projekt budowlany i pozwolenia, choć oczywiście nie Pan, jako najemca, jest od tego by to sprawdzać. Jeśli zaś miałby Pan wiedzę, że nie ma, to Inspektor Nadzoru Budowlanego winien nakazać wstrzymanie takich robót.Właściciel ma prawo decydować o swojej własności, tym bardziej do konserwacji czy wymiany dachu przed zimą, jednakże remont taki, czy też konserwacja winien odbywać się bez wchodzenia do wnętrza lokalu wynajmowanego. Z jednej strony, gdyby każdy właściciel wynajmujący mieszkanie był zmuszony oczekiwać, aż lokal zwolni się i będzie pusty, to powodowałoby to niesamowite komplikacje i utrudnienia w przeprowadzaniu takich prac. Oczywiście właściciel winien uwzględniać i planować prace tak, by odbywało się to z jak najmniejszą dolegliwością dla najemców. Ogólnie zaś patrząc na przepisy prawa, to w czasie trwania najmu prawo korzystania z lokalu podlega ochronie prawnej. Może Pan ustnie powiadomić właściciela, że w razie wejścia, czy też otwarcia dachu do Pana mieszkania, zawiadomi Pan Policję o włamaniu, gdyż właściciel bez Pana zgody nie może samowolnie do lokalu wchodzić, chyba że jest jakieś poważne zagrożenie, awaria, zalanie itd. Druga rzecz, jaką może Pan zrobić, to pisemnie powiadomić właściciela, że sprzeciwia się Pan remontowi przed opróżnieniem lokalu. Ponadto winien Pan w tym piśmie uprzedzić właściciela, że jeśli swym działaniem spowoduje jakąś szkodę w Pana mieniu lub też na osobie Pana żony, jeśli zagrozi to jej ciąży, to będzie Pan dochodził od właściciela lokalu stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia na drodze sądowej. Na końcu może Pan napisać, że pismo to właściciel winien traktować jako wezwanie przedsądowe. Pismo należy wysłać listem poleconym.

Wróć