Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Odszkodowanie za towar zakupiony w przedsprzedaży

Pytanie: Zakupiłem na portalu internetowym w przedsprzedaży zestaw monet z okazji Euro 2012 za kwotę 900 zł, tzn. emisja miała się odbyć za kilkanaście dni. W opisie aukcji był opis 100% gwarancji otrzymania towaru. Dokonałem zapłaty za towar i czekałem do dnia emisji. Jak się okazało dzień po emisji zostałem poinformowany, że towaru nie otrzymam a sprzedający może mi zwrócić kwotę równą mojej wpłacie czyli 900 zł. Cena takiego zestawu wynosi 1400-2000 zł i kwota 900 zł mnie nie satysfakcjonuje, ponieważ będę musiała zapłacić dwa razy tyle. Czy mogę wnieść do sądu pozew o odszkodowanie w wysokości średniej ceny sprzedaży, ponieważ sprzedający nie wywiązał się z umowy kupna sprzedaży?.
Odpowiedź: Z pozwem o odszkodowanie można wystąpić wówczas, gdy dana osoba poniosła w skutek bezprawnego działania innej osoby szkodę, lub też w skutek nieumyślnego działania lub spowodowania zdarzenia powodującego szkodę na mieniu lub osobie. W opisanej przez Pana sytuacji wszystko sprowadza się do tego, czy sprzedający przedstawił Panu ofertę sprzedaży na określonych warunkach a Pan ją zaakceptował i doszło do zawarcia umowy. Regulamin portalu A dokładnie określa w jaki sposób dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym w przypadku licytacji, jak i opcji Kup Teraz. Zgodnie z Artykułem 7.1 regulaminu zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy ważność umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, wówczas Kupujący jak i Sprzedający mogą dochodzić zawarcia tej umowy.
Podobną sytuacją może być taka, gdy ktoś decyduje się na zakup auta. Zamawia je w salonie. W tym samym czasie ceny aut idą znacząco do góry. Sprzedający winien wywiązać się z umowy i sprzedać auto w cenie, jaką uzgodniono w umowie.
Prawo przewiduje możliwość odstąpienia od umowy jednak wówczas osoba, która na skutek transakcji poniosła szkodę może dochodzić odpowiednich roszczeń od sprzedającego. Nie napisał Pan, czy sprzedający odstąpił od umowy, czy nie. Jeżeli nie złożył takiego oświadczenia, to tym lepiej dla Pana. W przedstawionej w zapytaniu sytuacji ma Pan kilka możliwości. Aby łatwiej było wykazać Panu poniesioną szkodę, mógłby Pan zakupić gdzie indziej te same monety za wyższą cenę, wziąć fakturę i dochodzić różnicy ceny od Sprzedawcy, który się z transakcji z Panem wycofał. Nie ma tu oczywiście 100% gwarancji uzyskania całej kwoty, gdyż każde postępowanie sądowe jest inne i obarczone jest pewnym ryzykiem. Poza tym jest ono większe, jeśli postępuje się nieumiejętnie. Pierwszą rzeczą jaką powinien Pan wykonać to wezwanie do zapłaty różnicy ceny między 900 zł a tą, za jaką musiał Pan drożej kupić rzecz obecnie pod rygorem dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej. Wezwanie należy wysłać listem poleconym. W razie braku reakcji jedyną drogą dochodzenia roszczeń będzie postępowanie sądowe.Jeżeli nie kupi Pan monet gdzie indziej, to także jest możliwe dochodzenie roszczeń w całości, jednak jest większe ryzyko i trudniej będzie udowodnić, jaką realną szkodę Pan poniósł, gdyż jak Pan sam zauważył, jest duża różnica w cenie tych monet. W tym drugim wypadku należy wysłać jedynie wezwanie do wykonania umowy i wydania zakupionych monet, pod rygorem wystąpienia do sądu z roszczeniem odszkodowawczym, co spowoduje obciążenie Sprzedającego kosztami. Cena nie jest natomiast na tyle rażąco niska, symboliczna, czy też ewidentnie błędnie wpisana, by sprzedawca mógł bronić się i twierdzić, że chce się uchylić od skutków prawnych umowy, gdyż omyłkowo podał zbyt niską cenę. W tym wypadku ma na to małe szanse powodzenia.

Wróć