Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Opinie i ekspertyzy biegłych - porady prawne

Dowód z nagrania audio. Jak można podważyć jego wiarygodność?.

Pytanie: W postępowaniu sądowym wykorzystano nagranie audio z moim udziałem, jednakże jestem pewien, że nie jest to oryginalny przebieg rozmowy. Ewidentnie ktoś zmontował nagranie by przedstawić nieprawdziwe okoliczności. Jak można podważyć wiarygodność takiego nagrania? Czy niezbędne będzie powołanie...
Odpowiedź: Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach, a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Często zdarza się, że rozmawiamy z...

Nierzetelny lub stronniczy biegły

Pytanie: W sprawie dotyczącej nieruchomości, sąd ustanowił biegłego. Ten sporządził opinię, która naszym zdaniem zawiera nieprawdziwe informacje i biegły wszystko pomieszał. Naszym zdaniem jest stronniczy. Co możemy zrobić?
Odpowiedź: W opisanej sytuacji macie Państwo prawo domagać się dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego. Należy jednak liczyć się z powstałymi w ten sposób dodatkowymi kosztami. Jeśli jednak taka niekorzystna opinia może zaważyć na wyniku sprawy, to warto postawić wszystko na jedną kartę. Obecnie często...

Opinia biegłego zlecona prywatnie

Pytanie: Chciałem się zapytać, jak można biegłego sądowego wynająć, aby sporządził ekspertyzę dotyczącą czynszu najmu lokalu i ile to by kosztowało oraz czy trzeba napisać jakieś pismo do biegłego sądowego, aby wystawił taką ekspertyzę?.
Odpowiedź: Wpierw sąd musi dopuścić dowód z opinii biegłego. Następnie sąd wyznacza biegłego sądowego z listy danego sądu. Nie można więc biegłego do sprawy wybrać samemu, ani zlecić mu czynności. Prywatna opinia nie ma w sprawie większego znaczenia, jest w zasadzie jedynie dokumentem załączonym do sprawy....

Ile kosztuje opinia biegłego?

Pytanie: W sądzie toczy się moja sprawa o podział majątku. Nie możemy dojść do porozumienia co do wartości majątku, więc konieczna jest opinia biegłego. Z jakimi kosztami muszę się liczyć?
Odpowiedź: Koszty sporządzenia opinii przez biegłego są różne, w zależności od zakresu jakiego opinia dotyczy i nakładu pracy biegłego, a ponadto uwzględniać mogą dodatkowe koszty związane z przejazdem biegłego do miejsca położenia nieruchomości lub ruchomości. Koszt taki waha się w granicach od kilkuset...