Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania z polisy

Pytanie: Doznałem uszczerbku na zdrowiu w wypadku. Ubezpieczyciel wypłacił mi dość spore odszkodowanie. Czy będę musiał odprowadzić podatek dochodowy od tego odszkodowania? Jeśli tak, to ile i co wpisać w zeznaniu rocznym?
Odpowiedź: Generalną zasadą jest, że wszelkie dochody podlegają opodatkowaniu. Czy więc takim opodatkowanym dochodem będzie także odszkodowanie, jakie wypłacił nam ubezpieczyciel? W tym wypadku mamy do czynienia z tzw. dochodem wolnym od podatku, który przewidują przepisy art. 21, 52a i 52c ustawy o PIT (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz przepisy Ordynacji podatkowej, od których zaniechano poboru podatku.
Odszkodowanie nie jest dochodem i wzbogaceniem tylko rekompensatą za szkodę, utratę zdrowia, stąd przewidziane w przepisach zwolnienie takiego świadczenia z podatków. Jak każde zwolnienie, wiąże się ono także w tym przypadku z warunkami i wyjątkami jakie muszą wystąpić. Zwolnienie nie wchodzi w grę, gdy odszkodowanie dotyczy składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej oraz gdy w grę wchodzą dochody z inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, gdy ubezpieczenie jest związane z funduszami kapitałowymi. Zatem podsumowując odszkodowanie uzyskane od zakładu ubezpieczeń z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty takiego odszkodowania, jako zwolnionego z podatku dochodu, nie trzeba więc wpisywać w składanym do urzędu zeznaniu rocznym.

Wróć