Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Ulga termomodernizacyjna przy jednym wyodrębnionym lokalu

Pytanie: Kupiliśmy mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym i przeprowadziliśmy generalny remont, między innymi wymieniliśmy kocioł gazowy, wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową. Myśląc o uldze termomodernizacyjnej wszystkie zakupy i usługi udokumentowaliśmy fakturami. Praktycznie w domu są trzy mieszkania, ale wyodrębniony jest tylko nasz. W księdze wieczystej wskazani są trzej właściciele i każdy ma udział 1/3 w domu, no i ustanowiona jest samodzielność na jeden lokal. Na początku pojawiła się myśl, żeby założyć wspólnotę, ale okazało się, że w rejestrze lokali, który pobraliśmy ze Starostwa wskazany jest tylko jeden lokal (ten wyodrębniony). A pozostałe dwa nigdzie nie widnieją. W przepisach dotyczących ulgi termomodernizacyjnej wskazane jest, że z ulgi może skorzystać właściciel bądź współwłaściciel budynku jednorodzinnego. Zgodnie z prawem budowlanym za taki budynek uznaje się budynek, w którym są maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Czy w sytuacji takiej jak nasza możemy skorzystać z ulgi czy też nie? Kontaktowałam się z pracownikiem Urzędu Skarbowego, który stwierdził, że możemy, gdyż prawnie wyodrębnione jest tylko jedno mieszkanie.
Odpowiedź: Niestety sama rozmowa z pracownikiem urzędu skarbowego i jego opinia w tej kwestii nie zabezpiecza Państwa interesów w żaden sposób. Mogłoby się to skończyć tym, że urząd skarbowy po wszczęciu postępowania uznałby inaczej i wydał niekorzystną dla Państwa decyzję i wówczas na nic się zda tłumaczenie, że pracownik urzędu twierdził inaczej. Opisana sytuacja nie jest jednoznaczna. A w takich sytuacjach winno się wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej na piśmie. Ta jest wówczas wiążąca dla organów podatkowych. Z opisu wynika, że dom nie jest wcale domem jednorodzinnym, tylko wielorodzinnym a jedynie na chwilę obecną wyodrębniony jest tylko jeden z lokali. Wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada. Powstaje ona z mocy prawa (automatycznie) po wyodrębnieniu pierwszego lokalu w budynku. W takiej sytuacji właściciele nieruchomości powinni pozałatwiać formalności związane ze wspólnotą (m. in. nadanie numeru NIP, REGON, zgłoszenie w urzędzie skarbowym, założenie odrębnego konta bankowego). Właściciele budynków, w których są wspólnoty mieszkaniowe także mogą korzystać z różnych możliwości dofinansowań lub dotacji celowych.

Wróć