Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady w sprawach o podział majątku

Czy jednostki funduszu inwestycyjnego są majątkiem wspólnym małżeńskim?

Pytanie: Czy jednostki zgromadzone na rachunku Funduszu Inwestycyjnego, przez jednego z małżonków są majątkiem wspólnym małżeńskim?
Odpowiedź: Tak. Nabyte w trakcie trwania małżeństwa jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym, przy uwzględnieniu, że małżonkowie nie zawarli umowy o rozdzielności majątkowej i w ich małżeństwie, przez cały czas jego trwania, obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, nabyte zostały z...

Kupno mieszkania w trakcie związku konkubenckiego

Pytanie: W trakcie związku konkubenckiego wykupiłem mieszkanie na własność od gminy za 1% wartości. Konkubina nigdy nie była tam zameldowana, tylko mieszkała ze mną. Czy po rozstaniu się z nią przysługuje jej połowa wartości rynkowej mieszkania? Nie mieliśmy nigdy spisanej umowy konkubenckiej.
Odpowiedź: Nawet gdyby konkubina nie była konkubiną, tylko Pana żoną, to nie przysługiwała by jej połowa tego mieszkania po rozwodzie. A co dopiero, gdy jest to jedynie związek konkubencki. Nie ma tu wspólności majątkowej. Pana majątek jest Pana osobistym, a to co posiada Pana partnerka jest jej majątkiem...

Co z kredytem hipotecznym w przypadku rozwodu?

Pytanie: Prawie 10 lat po ślubie wzięliśmy wspólnie kredyt hipoteczny na rozbudowę i remont domu. Dom dostaliśmy od rodziców męża. Obecnie nie mieszkamy już razem. Mamy syna. Mąż nadużywa alkoholu, robi awantury o pieniądze. Zarabiam najniższą krajową a mąż trzy razy więcej. Mąż przelewa na syna 350 zł a...
Odpowiedź: Przede wszystkim powinna Pani podejść do sprawy mniej emocjonalnie. W emocjach człowiek nie podejmuje właściwych decyzji. Przykładem jest to odsyłanie przez Panią pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie syna. Robi Pani to z lęku przed kredytem, a nie z faktycznego rozeznania i realnej oceny...

Sprzedaż udziału w majątku wspólnym małżeńskim osobie trzeciej

Pytanie: Jestem po rozwodzie od kilku lat. Nie było podziału majątku w trakcie rozwodu. Była żona nie godzi się na żadne porozumienie. Jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, uważam że każdy w połowie. Czy mogę na drodze aktu notarialnego pozbyć się wszelkich praw do wspólnego majątku na rzecz osoby...
Odpowiedź: Jeśli nieruchomość była zakupiona w trakcie trwania związku małżeńskiego ze wspólnych pieniędzy lub z wynagrodzenia któregokolwiek z małżonków, to istotnie domniemywa się, że jest to współwłasność małżonków w równych częściach, co nie oznacza, że każdy z małżonków ma zapisane w księdze wieczystej...

Podział domu stojącego na działce należącej do jednego z małżonków

Pytanie: Mąż mojej przyjaciółki jako kawaler nabył w 1992 r. ziemię, na osiedlu domków jednorodzinnych. W 1993 r. po ślubie, jako małżeństwo rozpoczęli oni budowę domu. Mieszkają tam do dziś wraz z dwoma synami. Moja przyjaciółka jednak nie jest tam zameldowana. Przed ślubem nie była spisana intercyza....
Odpowiedź: Zarówno grunt, jak i budynek na nim wzniesiony, stanowią składniki majątku - grunt składnik majątku osobistego męża Pani przyjaciółki, a budynek składnik majątku wspólnego małżonków. Zameldowanie nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o udziały małżonków we własności i generalnie potwierdza...

Ponowne rozpoznawanie sprawy o podział majątku

Pytanie: Dlaczego sprawa o podział majątku toczy się o to samo drugi raz?. Orzeczenie w sprawie o podział majątku uprawomocniło się w styczniu 2007 r. W tej chwili przed sądem toczy się ponownie sprawa o podział niektórych elementów majątku. Część z rzeczy była na zakończonej sprawie uznana przez...
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż w sprawach o podział majątku są rozstrzygane w formie postanowienia Sądu, a nie jak Pani błędnie napisała w wyroku. Z Pani zapytania można wywnioskować, że sąd w pierwszej sprawie nie uwzględnił wszystkich składników majątku. Jeśli sąd rozpoczął...

Czy przekształcenie mieszkania na własnościowe jest uwzględniane przy podziale majątku?

Pytanie: Spółdzielcze prawo do lokalu nabyłem jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W trakcie trwania małżeństwa przekształciłem prawo do lokalu ze spółdzielczego na własnościowe. Wiązało się to z opłatą około 10 tys zł. Mieszkanie sprzedałem kilka lat temu (w trakcie małżeństwa). Za pieniądze ze...
Odpowiedź: Na tak postawione pytanie - jakiego się spodziewać wyroku, nie możemy niestety odpowiedzieć. Wyrok w każdej sprawie wydaje sąd, po analizie całego zgromadzonego materiału dowodowego. Nie znamy na tyle szczegółów sprawy, ani materiału dowodowego sprawy, by móc Panu powiedzieć jakie zapadnie...

Czy rezygnacja z mieszkania zakładowego jest brana pod uwagę przy podziale majątku?

Pytanie: Przed ślubem w 1982 r. otrzymałam mieszkanie zakładowe M2 o pow. 34,27 m kw. W 1984 r. zawarłam związek małżeński i mąż wprowadził się i zameldował u mnie. Rok później otrzymał mieszkanie spółdzielcze z książeczki mieszkaniowej typu M3 o pow. 47,40 m kw, do którego się przenieśliśmy. Swoje M2...
Odpowiedź: Przy podziale majątku, byli małżonkowie mogą uwzględniać we wzajemnych rozliczeniach wszelkie koszty (nakłady) poniesione z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku osobistego na majątek osobisty współmałżonka. Oznacza to, że jeżeli wniosła by Pani swój majątek, który Pani posiadała...

Konsekwencje rozszerzenia wspólności majątkowej

Pytanie: Rozwiodłem się z pierwszą żoną. Około 3 lata temu poznałem kobietę z trojką dzieci, zakochałem się i ożeniłem. Ona sprzedała swoje mieszkanie i zamieszkaliśmy w moim domu. Dzięki pieniążkom ze sprzedaży jej mieszkanka zmodernizowaliśmy mój dom. Jednak zaczęły się moje finansowe kłopoty w firmie i...
Odpowiedź: Nie napisał Pan o jakie składniki umowa notarialna rozszerzyła wspólność majątkową. Umową taką powinien Pan objąć co najwyżej dom, o którym Pan wspomina. Pozostały majątek pozostałby wówczas nadal Pana osobistym majątkiem. Jeśli zaś umowa obejmuje cały Pana majątek osobisty, to musiał się Pan...