Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy jednostki funduszu inwestycyjnego są majątkiem wspólnym małżeńskim?

Pytanie: Czy jednostki zgromadzone na rachunku Funduszu Inwestycyjnego, przez jednego z małżonków są majątkiem wspólnym małżeńskim?
Odpowiedź: Tak. Nabyte w trakcie trwania małżeństwa jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym, przy uwzględnieniu, że małżonkowie nie zawarli umowy o rozdzielności majątkowej i w ich małżeństwie, przez cały czas jego trwania, obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, nabyte zostały z majątku wspólnego małżonków. Oznacza to, że drugi małżonek ma prawo do 50% tych udziałów, zaś pozostałe 50% nabędą spadkobiercy zmarłego małżonka. Przy czym, zgodnie z orzeczeniem WSA w Poznaniu z 18.4.2012 r., I SA/Po 193/12, małżonek przy ich zbyciu, ma prawo do pomniejszenia przychodu do opodatkowania na moment umorzenia tych jednostek o połowę kosztów nabycia tych jednostek. Od pozostałych zaś jednostek (druga połowa), które nabywają spadkobiercy, nie przysługuje prawo do pomniejszenia przychodu o koszty ich objęcia poniesione przez spadkobiercę.

Wróć