Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy rezygnacja z mieszkania zakładowego jest brana pod uwagę przy podziale majątku?

Pytanie: Przed ślubem w 1982 r. otrzymałam mieszkanie zakładowe M2 o pow. 34,27 m kw. W 1984 r. zawarłam związek małżeński i mąż wprowadził się i zameldował u mnie. Rok później otrzymał mieszkanie spółdzielcze z książeczki mieszkaniowej typu M3 o pow. 47,40 m kw, do którego się przenieśliśmy. Swoje M2 musiałam zwrócić zakładowi pracy, bym mogła się zameldować w nowym mieszkaniu. Czy przy podziale majątku mogę złożyć wniosek o odliczenie z majątku wspólnego wartości mojego mieszkania?
Odpowiedź: Przy podziale majątku, byli małżonkowie mogą uwzględniać we wzajemnych rozliczeniach wszelkie koszty (nakłady) poniesione z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku osobistego na majątek osobisty współmałżonka. Oznacza to, że jeżeli wniosła by Pani swój majątek, który Pani posiadała przed zawarciem związku małżeńskiego lub też otrzymała w trakcie związku, w postaci darowizny lub spadku, to ma Pani prawo domagać się rozliczenia jego równowartości, na dzień dokonywania podziału. Pisze Pani o "wartości mojego mieszkania" a z treści wynika, że było to jedynie prawo do korzystania z lokalu zakładowego a nie Pani własność. Jeśli zaś jedynie zrezygnowała Pani z prawa do lokalu zakładowego, to trudno tu mówić o wniesieniu jakiegoś wkładu, czy nakładów majątkowych. Utraciła Pani prawo do lokalu podejmując taką decyzję. Rozliczać z majątku wspólnego można tylko składniki wniesione do tego majątku i istniejące na dzień podziału.

Wróć