Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Nakłady małżonków na dom będący własnością rodziców

Pytanie: Jestem po rozwodzie bez orzekania winy. Nie było podziału majątku. Nie mieszkam już z byłym mężem. Mamy dziecko, które mieszka ze mną. Przez 10 lat małżeństwa mieszkałam z mężem w domu będącego własnością jego i jego rodziców. W tym czasie ten dom rozbudowaliśmy i na tej działce też wybudowaliśmy drugi dom. W skromnym zakresie ze swojej pensji dokładałam do tych inwestycji, ale nie mam na to rachunków. Były mąż zakupił też na siebie działkę rekreacyjną. Czy i jak mogę wnieść pozew o przywrócenie stanu posiadania przed wniesieniem sprawy o podział majątkowy? Wiem, że mogę też zmienić zapis notarialny dot. działki rekreacyjnej abym była współwłaścicielem.
Odpowiedź: Jeżeli związek małżeński trwał 10 lat, to wszystko co zostało zakupione w trakcie jego trwania jest majątkiem wspólnym małżonków i podlega podziałowi, niezależnie od tego, co mąż kazał notariuszowi zapisać w akcie notarialnym. Jeśli wspólne pieniądze przeznaczaliście Państwo na modernizacje lub rozbudowę domu rodziców byłego męża, to były to Wasze nakłady na tę nieruchomość. Rozliczenia tych nakładów można się domagać, jednakże w drodze powództwa cywilnego o zapłatę, a nie w sprawie o podział majątku, bo podział majątku jest jedynie pomiędzy małżonkami a nie małżonkami a innymi osobami, w tym wypadku rodzicami byłego męża. Także budowa domu na czyjejś działce daje podstawę do rozliczenia się z nakładów albo do żądania przeniesienia własności, tak by właścicielem domu i działki był jeden właściciel. Nie ma tu znaczenia czy Pani pensja była skromna. Podziału majątku dokonuje się z domniemaniem, że majątek małżonków należy się im w równych częściach. Na pewno brak rachunków i faktur utrudnia obecnie ustalenie co dokładnie było kupowane i wykonywane i jaka była tego wartość. Można jednak ustalić ogólną wartość nakładów, biorąc pod uwagę średnie ceny. Żądając podziału majątku należy te wartości wskazać i powinny to być aktualne rynkowe ceny. Działka rekreacyjna byłaby wspólnym majątkiem, chyba że mąż wykaże, że kupił ją ze środków uzyskanych np. w darowiźnie lub spadku. Wówczas mogła by być uznana za jego osobisty majątek. Musi jednak mieć na to dowód w postaci umowy z tamtego okresu czasu. Samo jego twierdzenie nie wystarczy. O tym, że chciał przejąć dla siebie wspólny majątek świadczyć może fakt, że nie ujawniał tego zakupu przed Panią. Przechodząc do odpowiedzi na Pani pytania. Nie ma czegoś takiego jak przywrócenie stanu posiadania przed wniesieniem sprawy o podział majątku. Pozew o przywrócenie posiadania można wnieść w sytuacji, gdy na skutek działania innej osoby (naruszenia) utraciło się posiadanie. Pani wyprowadziła się sama, więc nie ma tutaj mowy o naruszeniu posiadania. Były mąż nie pozbawił Pani siłą lub podstępem posiadania. Nawet jeśli mąż swoim zachowaniem doprowadził Panią do takiej decyzji, to była to jednak Pani decyzja o wyprowadzeniu się. Nie może więc Pani się domagać od niego przywrócenia. Sąd niewątpliwie oddali takie roszczenie. Napisała Pani, że wie iż może zmienić zapis notarialny. A skąd z kolei takie informacje Pani pozyskała? Jest to nieprawda. To co zostało zapisane w akcie notarialnym może zmienić tylko sam notariusz i jedynie w drodze sprostowania aktu innym aktem, albo sąd wydając orzeczenie. Gdyby tak każdy mógł sobie zmieniać zapisy aktów notarialnych to byłby istny chaos w obrocie gospodarczym i na rynku nieruchomości. Podsumowując powinna Pani podejmować działania po najprostszej możliwej linii, a nie szukać jakichś dziwnych rozwiązań, bazując na wprowadzających Panią w błąd informacjach, zapewne pozyskanych z Internetu. Po rozwodzie majątek małżonków można podzielić u notariusza, na zgodny wniosek stron, a w przypadku braku porozumienia, składając do sądu wniosek o podział majątku. Do wniosku należy załączyć dowody na poparcie własnych twierdzeń.

Wróć