Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Pomoc pełnomocników - porady prawne

Czy prawnik, któremu zleciłem sprawę ma prawo żądać dodatkowego wynagrodzenia?

Pytanie: Zleciłem sprawę prawnikowi. Sprawa zakończyła się sukcesem. Teraz mój prawnik domaga się ode mnie zapłaty dodatkowo kwoty zasądzonej przez sąd tytułem zwrotu kosztów. Czy może tak robić? Co mam zrobić w tej sytuacji?
Odpowiedź: Wynagrodzenie prawnika ustalane jest umownie. A zatem gdy zawierał Pan umowę o prowadzenie sprawy, ta kwestia powinna być ustalona jednoznacznie. Oczywiście pewne kwestie dotyczące kosztów i wynagrodzenia mogą ulec modyfikacji w toku sprawy np. mogą dojść jakieś dodatkowe, wcześniej nie...

Co robi prawnik, czym się zajmuje?

Pytanie: Kilka miesięcy temu zleciłam sprawę prawnikowi, ale obecnie mam wątpliwość, czy tenże prawnik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wydawało mi się, że skoro płacę to efekty będą widoczne od razu i sprawa będzie niezwłocznie załatwiona.
Odpowiedź: Jak się okazuje nie wszyscy wiedzą, czym zajmuje się w swoich czynnościach zawodowych prawnik, jaki jest zakres jego usług. Wiele osób powierza swoją sprawę prawnikowi nie do końca wiedząc, czego może oczekiwać. Już przy pierwszych czynnościach prawnika i jego kontakcie z klientem wychodzi na...

Co z moją sprawą po śmierci adwokata?

Pytanie: Mój adwokat, który złożył do NSA o kasację wyroku w mojej sprawie nagle zmarł. Uiściłem już wcześniej odpowiednią opłatę na konto sądu. Sprawa toczy się w Warszawie, a ja mieszkam 300 km od Warszawy. Poinformowano mnie o piśmie z sądu, wzywającym do usunięcia braków formalnych. Nie jestem w...
Odpowiedź: Z Pana opisu wnioskujemy, że oprócz opłaty sądowej, którą uiścił Pan na konto sądu, zapłacił Pan także adwokatowi za usługę polegającą na pomocy prawnej. W razie śmierci adwokata jego sprawy, które są w toku przejmie likwidator kancelarii (inny adwokat), którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka z...

Jak otrzymać adwokata z urzędu?

Pytanie: Moja sytuacja życiowa i finansowa nie pozwala na poniesienie kosztów pomocy prawnej. Co zrobić, żeby sąd przyznał mi adwokata z urzędu?
Odpowiedź: Należy złożyć wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. We wniosku należy wskazać do jakiej sprawy sąd ma takiego pełnomocnika przyznać. Wniosek można złożyć zarówno w toku trwającego już postępowania, jak i gdy jeszcze w ogóle sprawa nie rozpoczęła się w sądzie, a nawet gdy jeszcze nie ma...

Wynagrodzenie obrońcy przy ponownym rozpoznaniu sprawy

Pytanie: Czy po zmianie składu sędziowskiego mój mecenas może zażądać ponownego honorarium tłumacząc to, że cały przewód rozpoczyna się od początku? Czy nie jest tak, że powinien bronić mnie aż do wyroku?.
Odpowiedź: Kwestię należnego z tytułu obrony reguluje zawarta przez Pana z adwokatem umowa (ustna bądź pisemna). Najczęściej wynagrodzenie obrońcy dotyczy czynności podejmowanych w jednej instancji. Nie może być bowiem tak, iż sprawa będzie kilkukrotnie uchylana do ponownego rozpoznania, natomiast obrońca...

Jak zmienić adwokata na innego?

Pytanie: W mojej sprawie rozwodowej reprezentuje mnie adwokat, jednak nie jestem zadowolona z jego usług. Czy możliwa jest zmiana na innego adwokata i jak to zrobić?
Odpowiedź: Oczywiście zmiana pełnomocnika jest możliwa na każdym etapie sprawy. Z pełnomocnikiem wiąże Panią umowa zlecenia lub inaczej mówiąc stosunek pełnomocnictwa, więc najpierw należy taki stosunek umowny rozwiązać (wypowiedzieć). Należy to zrobić pisemnie i należy o tym także powiadomić sąd. Następnie...

Pełnomocnictwo z datą wcześniejszą niż pozew

Pytanie: Złożyłem w imieniu brata, jako pełnomocnik nieprofesjonalny, pozew o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). Powołałem się na udzielone mi pełnomocnictwo, jednak nie opisałem go zgodnie ze wskazaniami art. 89 par. 1 zd. 4 k.p.c. Brak ten uzupełniłem, wskazując jednak datę...
Odpowiedź: Dość obszerny opis w Pana zapytaniu należy rozłożyć na kilka najważniejszych elementów. Podstawową kwestią jest błędne złożenie przez Pana pozwu jako pełnomocnika, podczas gdy z tak określoną (później) datą nie miał Pan upoważnienia do jego sporządzenia i wniesienia oraz reprezentowania brata...

Udzielenie pełnomocnictwa osobie nieuczciwej

Pytanie: Przebywam za granicą. Zostawiłam pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości osobie, która jak się okazało oszukała mnie. Miała załatwić wszelkie formalności a zamiast tego znikła wraz z pieniędzmi. Nie mogę się z nią skontaktować. Mam przez tę osobę jeszcze długi. Zastanawiam się co z tym zrobić?
Odpowiedź: Przede wszystkim jak najszybciej powinna Pani odwołać to pełnomocnictwo. Pismo to w zasadzie będzie dla Pani dokumentem (dowodem), więc nie jest istotne, czy ta osoba to odbierze, czy nie. Jeśli jest jakiś adres, na który może Pani takie oświadczenie do tej osoby wysłać, to powinna to Pani zrobić...