Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Co robi prawnik, czym się zajmuje?

Pytanie: Kilka miesięcy temu zleciłam sprawę prawnikowi, ale obecnie mam wątpliwość, czy tenże prawnik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wydawało mi się, że skoro płacę to efekty będą widoczne od razu i sprawa będzie niezwłocznie załatwiona.
Odpowiedź: Jak się okazuje nie wszyscy wiedzą, czym zajmuje się w swoich czynnościach zawodowych prawnik, jaki jest zakres jego usług. Wiele osób powierza swoją sprawę prawnikowi nie do końca wiedząc, czego może oczekiwać. Już przy pierwszych czynnościach prawnika i jego kontakcie z klientem wychodzi na jaw, że wyobrażenie wielu obywateli o zawodzie prawnika jest zupełnie mylne. Nie chodzi tu tylko o ludzi gorzej wykształconych, bo dotyczy to także ludzi z wyższym wykształceniem, a nawet wielu pracowników sądów, ławników, biegłych, którzy na co dzień mają styczność z wieloma prawnikami i powinni mieć większe pojęcie o tym co tak naprawdę robi prawnik. Otóż rolą prawnika jest niesienie pomocy, doradztwo, zastępstwo przed sądem, podsuwanie koncepcji rozwiązania problemów i wyjścia z patowej sytuacji, motywowanie i argumentowanie, mediacje i negocjacje pomiędzy stronami, piecza nad sprawą, informowanie strony o przebiegu postępowania, argumentowanie w oparciu o wiedzę prawną, obowiązujące przepisy i orzecznictwo, opracowywanie pism. Prawnik stoi u boku strony, ma obowiązek dbać o interesy strony. Nie staje się stroną, ani też nie zwalnia strony z konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie, aktywnego kontaktu z pełnomocnikiem, przekazywania mu pełnych i prawdziwych informacji. Niektórzy jednak wychodzą z założenia, że podjęcie się sprawy przez prawnika oznacza, że sprawa będzie się odbywała szybciej niż inne, że to prawnik kieruje przebiegiem sprawy, ma wpływ na wyznaczanie terminów, a nawet wpływ na bieg innych postępowań w jakiś sposób związanych z tą zleconą sprawą. Czasami gdy strona oczekuje szybkiego sukcesu, a nie rozumie, jakie mechanizmy mają wpływ na przebieg sprawy, zbyt długotrwałe oczekiwanie na termin rozprawy lub trwający latami proces powoduje zwątpienie w umiejętności prawnika i jego dbałość o interesy strony. Prawnik oceniany jest za udział w procesie i postrzegany jako osoba mających znaczący wpływ na przebieg procesu. Bywa, że prowadzi to do nieuzasadnionej krytyki, krzywdzącej oceny pracy prawnika, wypowiedzenia pełnomocnictwa. Czasami także zbyt duża szczerość, otwartość, bezpośredniość prawnika rodzi u klienta wątpliwości - czy aby na pewno pełnomocnik jest po mojej stronie, przecież powinien mówić to, co ja chcę usłyszeć. Co w szczególności powinien robić prawnik: chronić interesy klienta, dbać o najwyższy standard i staranność wykonywanych czynności, dbać o to, by klienci byli właściwie poinformowani o bieżącej sytuacji w sprawie, podawać precyzyjnie i jednoznacznie wysokość wynagrodzenia oraz wysokość opłat i podatków, czuwać na przebiegiem sprawy i informować o jej postępach i wyniku, nie doradzać nigdy, jak obchodzić przepisy lub naruszać prawo, dbać o formę i treść tworzonych i wysyłanych pism, przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki, dbać o bezpieczeństwo powierzonych danych, nie udzielać porad, ani pomocy stronie przeciwnej.

Wróć