Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Jak otrzymać adwokata z urzędu?

Pytanie: Moja sytuacja życiowa i finansowa nie pozwala na poniesienie kosztów pomocy prawnej. Co zrobić, żeby sąd przyznał mi adwokata z urzędu?
Odpowiedź: Należy złożyć wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. We wniosku należy wskazać do jakiej sprawy sąd ma takiego pełnomocnika przyznać. Wniosek można złożyć zarówno w toku trwającego już postępowania, jak i gdy jeszcze w ogóle sprawa nie rozpoczęła się w sądzie, a nawet gdy jeszcze nie ma sporządzonego pozwu (wniosku) tzn. żadna sprawa nie toczy się. Wniosek należy uzasadnić, wskazać dlaczego sąd ma przyznać takiego pełnomocnika (obrońcę w sprawie karnej). Do wniosku koniecznie należy załączyć wypełniony formularz Oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz ten jest dostępny w Internecie.

Wróć