Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Pomoc prawna

Pytania dotyczące pomocy prawnej i usług prawnych:

 

Dlaczego powinno się skorzystać z porady prawnej jak najszybciej, JUŻ TERAZ?

Podobnie jak przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej, zawiera się ją przed powstaniem szkody. Analogicznie jest z pomocą prawną. Po szkodzie można już tylko walczyć o swoje prawa i dochodzić naprawienia skutków.
A zatem najlepiej zabezpieczyć się, zanim cokolwiek się zdarzy. Można wówczas zapobiec wystąpieniu negatywnych skutków.

 

Jak wybrać prawnika?

Wybór odpowiedniego prawnika nie jest prostą czynnością. Rynek usług prawnych jest obecnie bardzo przesycony. Przez wiele lat studia prawnicze były bardzo modne i cieszyły się dużym powodzeniem. Efektem tego jest duża liczba absolwentów prawa a co za tym idzie zbyt duża liczba prawników świadczących usługi w stosunku do zapotrzebowania na te usługi. To z kolei powoduje, że jakość świadczonych usług w wielu wypadkach się pogorszyła. Zdarzają się niestety przypadki usługodawców z bardzo szeroką ofertą, którzy w rzeczywistości nie wywiązują się z powierzonych im zadań lub nierealizują usług sumiennie i rzetelnie, mimo iż pobrali za nie wynagrodzenie.
Czym zajmuje się prawnik? << Możesz przeczytać w jednej z naszych porad.
Zatem przy wyborze prawnika należy kierować się dotychczasowymi osiągnięciami prawnika, opinią klientów, którzy już skorzystali z usług, renomą kancelarii. Istotne są również proponowane warunki dotyczące płatności, bowiem jeśli prawnik nie godzi się na żadną inną opcję niż płatność z góry przed podjęciem się sprawy, to może to być zły prognostyk. Płatność rozłożona na kilka rat pozwoli zweryfikować jak prawnik będzie wywiązywał się z umowy. Ale też trzeba mieć na uwadze, że płatność w ratach może się wiązać z nieco wyższym wynagrodzeniem (podobnie w banku także płacimy za kredyt).
Przy wyborze prawnika warto kierować się tym, czy prawnik jest ekspertem w danej dziedzinie (wąska specjalizacja - wiedza ekspercka w danym temacie).
Warto zweryfikować, czy prawnik jest wpisany na listę adwokatów lub radców prawnych (listy te dostępne są przez Internet w formie wyszukiwarek udostępnionych przez samorządu tj. Naczelna Rada Adwokacka lub Krajowa Izba Radców Prawnych), a ponadto, czy są o danym prawniku jakiekolwiek informacje w sieci Internet.
Prawnikiem jest też osoba, która ukończyła studia prawnicze. Ale osoba taka w większości przypadków nie posiada jeszcze żadnego doświadczenia praktycznego a dysponuje jedynie wiedzą teoretyczną. Nie jest to więc jeszcze prawnik, któremu powinno się powierzać prowadzenie swoich spraw.

 

Co zrobić, żeby prawnik był ze mną w sądzie?

Prawnik wykonujący zawód adwokata lub radcy prawnego może reprezentować Twoje interesy w każdym postępowaniu sądowym. Może Cię wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem. By tak się stało niezbędne jest udzielenie mu pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądem.
Trzeba jednak pamiętać, że rolą pełnomocnika jest pomoc, wsparcie merytoryczne. Prawnik nie staje się stroną, tylko jest jej reprezentantem. W sytuacji gdy nie możesz stawić się z jakichś ważnych przyczyn w sądzie, prawnik, który Cię reprezentuje będzie tam obecny i będzie dbał o Twoje interesy.
Ale posiadanie pełnomocnika nie zwalnia strony z obowiązku bycia aktywnym we własnej sprawie. Oznacza to, że trzeba mieć kontrolę nad przebiegiem sprawy. Aktywny udział ma swój znamienny wpływ na Twoją sytuację. Sytuacja klienta aktywnie współpracującego z prawnikiem jest znacznie lepsza, niż klienta nieaktywnego. Są sytuacje, gdy Twoja obecność będzie konieczna. Jeśli sąd będzie chciał Cię przesłuchać i wezwie Cię do sądu, to prawnik nie może Cię w tej roli zastąpić.
Jeśli nie stać Cię na koszty związane z opłaceniem usług prawnika, możesz złożyć do sądu wniosek o przyznanie prawnika z urzędu. Jak złożyć taki wniosek pisaliśmy szerzej w jednej z porad >>Zobacz<<.

 

Czy prawnik zamiast pomóc może mi zaszkodzić?

Taka sytuacja może mieć niestety także miejsce. Oczywiście nie chodzi tu o świadome działanie. Przede wszystkim gdy nie przekażesz prawnikowi prawdziwych albo pełnych informacji. Taka sytuacja może też mieć miejsce, gdy zwrócisz się o pomoc do prawnika, który nie ma wystarczającego doświadczenia w danej dziedzinie a mimo to podejmie się prowadzenia Twojej sprawy. Albo gdy zwrócisz się o pomoc do prawnika, który nie ma wymaganych uprawnień do wykonywania zawodu. Różnego rodzaju doradcy mogą obiecywać sukces, gdy w rzeczywistości nie zadbają należycie o Twoje interesy.
Wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że niezależnie, czy mowa o notariuszu, czy pośredniku nieruchomości albo pracowniku windykacji, to są to wszystko osoby mające prawniczą wiedzę i na pewno udzielą oni niezbędnej pomocy, skoro im się już płaci dużo za inne usługi. A prawda jest taka, że nawet jeśli rzeczywiście osoby te są prawnikami, to pomoc prawna nie leży w zakresie usług, ani nie jest przedmiotem ich działalności.
Przykładowo pośrednik w obrocie nieruchomościami nie będzie rozważał strategii i rozwiązań prawnych, nie będzie wskazywał zagrożeń, sposobów zabezpieczeń, tylko będzie miał na względzie by do transakcji doszło jak najszybciej i by została sfinalizowana.

 

Co gdy mam dwie całkowicie różne porady prawne?

Taka sytuacja nie jest wcale rzadkością. Może się tak zdarzyć, że porady udzielają prawnicy z różnym doświadczeniem i zakresem wiedzy, dostępem do najnowszego orzecznictwa. W niektórych sytuacjach zdarzają się kontrowersyjne bądź odmienne poglądy, odmienne rozstrzygnięcia w orzecznictwie. Nauka i teoria może dopuszczać różne warianty. Zatem im rzadziej spotykany problem lub bardziej skomplikowane zagadnienie, tym większe prawdopodobieństwo, że do takiej sytuacji może dojść.
 

Jak zrezygnować z prawnika, gdy znalazłem lepszego?

Jeśli udzieliłeś(-łaś) prawnikowi pełnomocnictwa, wystarczy je odwołać i dostarczyć do prawnika pisemne oświadczenie o takim odwołaniu. Jeśli zaś przedmiotem była jedynie jednorazowa usługa prawna, to nie wiąże Cię z prawnikiem żadna umowa. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony(-a) z usług możesz po prostu udać się po pomoc do innego prawnika.
 

Jak sprawdzić, czy prawnik nie jest oszustem?

Przede wszystkim prawnik działający lege artis będzie znajdował się w rejestrach prawników prowadzonych przez właściwy samorząd, mający siedzibę w okręgu działania tegoż prawnika. Przykładowo, jeśli chodziłoby o ustalenie wpisu w rejestrze adwokata z Gdańska, to informacji można szukać na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku lub w bazie ogólnopolskiej na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Ponadto o prawniku takim będzie wiele informacji w sieci Internet. Jeśli w sieci nie będzie samych negatywnych informacji lub opinii o danej osobie, to oznacza to, że prawnik świadczy swoje usługi rzetelnie.

 

Któremu prawnikowi mogę zaufać?

Niestety każdy sam musi ocenić, czy danej osobie jest gotów zaufać i powierzyć swoje sprawy. Decydują tu często pewne cechy osobowości, sposób zachowania się, ogólne wrażenie z pierwszego spotkania, elokwencja. O dziwo, sytuacja w której prawnik przy pierwszej wizycie udzieli pomocy bezpłatnie, nie wzbudza u większości osób większego zaufania, ani wdzięczności. Większość osób nie ceni bezpłatnej usługi na równi z usługa odpłatną. Zdarzają się przypadki, że nasi użytkownicy wprost mówią "Ja zapłacę, ale proszę o fachową pomoc".
Zaufanie powinny wzbudzać przede wszystkim wstępnie wykonane czynności, podczas których prawnik może pokazać jak działa, że jest zaangażowany, jaki ma stosunek do naszej sprawy.

 

Gdzie są najlepsi prawnicy?

Najlepszy prawnik to niekoniecznie prawnik z dużej i znanej korporacji. Niekoniecznie też ten, który ma mnóstwo bardzo dobrych opinii w sieci. Także nie ten, który jeździ dobrym autem lub jest ubrany elegancko.
Najlepsi prawnicy, to prawnicy z dobrych uczelni, prawnicy będący autorytetem z jakiejś dziedziny lub których mentorem była taka właśnie osoba, prawnicy biegli w danej dziedzinie, osoby wszechstronne, mający otwary umysł.


Co oznaczają pojęcia - "pomoc pro bono" lub "usługi pro bono"?

Bezpłatne porady prawne lub pomoc prawna, wykonywane przez prawników dobrowolnie, mające na celu ochronę interesu publicznego i wyrównanie szans obywateli w dochodzeniu swoich praw (charakter społeczny), określane są także jako pomoc prawna pro bono, od łacińskiego pro bono publico - dla dobra publicznego.

Usługi pro bono adresowane są do osób, których nie stać by skorzystać z usług płatnych i kryterium to winno być traktowane dość restrykcyjnie, gdyż w obecnych czasach zdarza się wiele przypadków nadużywania możliwości korzystania z usług pro bono, których społeczeństwo domaga się wręcz od prawników, posługując się jedynie pustym sloganem „nie stać mnie na prawnika”. Darmowych usług domagają się np. członkowie zarządów spółek, księgowi firm, właściciele nieruchomości usługowych, położonych w dużych miastach. W punktach bezpłatnej pomocy prawnej wypełniane są niezgodnie z prawdą oświadczenia o sytuacji majątkowej przez osoby szukające pomocy.

Bywa więc tak, że dochodzi do prób uzyskania porad w przypadkach nieuzasadnionych i usługi pro bono zatracają wówczas swoją pierwotną ideę i cel. Taka rażąco nieuczciwa postawa niektórych obywateli może zniechęcać prawników do świadczenia usług pro bono.
Jednym słowem oczekiwania społeczne wobec prawników winny być wprost proporcjonalne do uczciwości obywateli. Tylko wówczas usługi pro bono mogą być właściwie realizowane.

Prawnicy świadczący usługi pro bono są nagradzani odznaczeniami lub zaszczytnymi tytułami, choć ocena tego rodzaju działalności (najczęściej prawników z dużych firm prawniczych) jest wybiórcza i nie uwzględnia faktu, że na co dzień tysiące prawników świadczy, w różnych formach, taką bezpłatną pomoc prawną. Znaczna część z nich nie chce wcale tego faktu nagłaśniać, a po prostu kieruje się chęcią pomocy.

Na koniec warto dodać, że także usługi prawne świadczone za symboliczną opłatą (np. kilkudziesięciu zł) mają charakter usług pro bono, bowiem spełniają te same cele, a mianowicie ułatwiają dostęp do usług prawnych mniej zamożnej części społeczeństwa i wpływają pozytywnie na konkurencyjność cen usług na rynku. Ponadto niewielka odpłatność  spełnia także rolę edukcyjną w społeczeństwie, albowiem ma zmieniać błędne przeświadczenie większości osób, że usługi prawne po prostu się należą każdemu albo inny całkowicie błędny pogląd, że być może skoro usługi takie są bezpłatne, to są nic nie warte.