Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Pomoc pro bono

 

Co oznaczają pojęcia - "pomoc pro bono" lub "usługi pro bono"?

Bezpłatne porady prawne lub pomoc prawna, wykonywane przez prawników dobrowolnie, mające na celu ochronę interesu publicznego i wyrównanie szans obywateli w dochodzeniu swoich praw (charakter społeczny), określane są także jako pomoc prawna pro bono, od łacińskiego pro bono publico - dla dobra publicznego.

Usługi pro bono adresowane są do osób, których nie stać by skorzystać z usług płatnych i kryterium to winno być traktowane dość restrykcyjnie, gdyż w obecnych czasach zdarza się wiele przypadków nadużywania możliwości korzystania z usług pro bono, których społeczeństwo domaga się wręcz od prawników, posługując się jedynie pustym sloganem „nie stać mnie na prawnika”. Darmowych usług domagają się np. członkowie zarządów spółek, księgowi firm, właściciele nieruchomości usługowych, położonych w dużych miastach. W punktach bezpłatnej pomocy prawnej wypełniane są niezgodnie z prawdą oświadczenia o sytuacji majątkowej przez osoby szukające pomocy.

Bywa więc tak, że dochodzi do prób uzyskania porad w przypadkach nieuzasadnionych i usługi pro bono zatracają wówczas swoją pierwotną ideę i cel. Taka rażąco nieuczciwa postawa niektórych obywateli może zniechęcać prawników do świadczenia usług pro bono.
Jednym słowem oczekiwania społeczne wobec prawników winny być wprost proporcjonalne do uczciwości obywateli. Tylko wówczas usługi pro bono mogą być właściwie realizowane.

Prawnicy świadczący usługi pro bono są nagradzani odznaczeniami lub zaszczytnymi tytułami, choć ocena tego rodzaju działalności (najczęściej prawników z dużych firm prawniczych) jest wybiórcza i nie uwzględnia faktu, że na co dzień tysiące prawników świadczy, w różnych formach, taką bezpłatną pomoc prawną. Znaczna część z nich nie chce wcale tego faktu nagłaśniać, a po prostu kieruje się chęcią pomocy.

Na koniec warto dodać, że także usługi prawne świadczone za symboliczną opłatą (np. kilkudziesięciu zł) mają charakter usług pro bono, bowiem spełniają te same cele, a mianowicie ułatwiają dostęp do usług prawnych mniej zamożnej części społeczeństwa i wpływają pozytywnie na konkurencyjność cen usług na rynku. Ponadto niewielka odpłatność  spełnia także rolę edukcyjną w społeczeństwie, albowiem ma zmieniać błędne przeświadczenie większości osób, że usługi prawne po prostu się należą każdemu albo inny całkowicie błędny pogląd, że być może skoro usługi takie są bezpłatne, to są nic nie warte.

Zespół www.darmoweporady.pl