Potrzebujesz porady? Wypelnij formularz
Imię i nazwisko:
Adres e-mail: *
Powtórz e-mail: *
Rodzaj sprawy: *
Załącznik:


Kod z obrazka:
 
Akceptuję regulamin serwisu

Prawa administracyjnego

Pytanie:

W dniu 31.12.2013 r. uzyskałem zgodę Starosty na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia z części handlowej na część mieszkalną. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Gminy na początku stycznia 2014 r. Czy zgodnie z zasadą legalizmu Urząd Gminy miał obowiązek z urzę ...

Odpowiedź:

Ogólnie można powiedzieć, że problemy związane z opłatą roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynikają z nie dość precyzyjnych i niedostosowanych do realiów przepisów.
Pan składał wniosek o zmianę sposobu użytkowania lokalu, a zatem i ...

czytaj całość
Pytanie:

Jestem po rozwodzie. W mieszkaniu, które jest moją własnością zamieszkuje nadal były mąż i nie chce się wyprowadzić. Czy mogę go wymeldować i czy to coś da?

Odpowiedź:

Meldunek nie uprawnia do zamieszkiwania, ani też nie jest tytułem prawnym do lokalu. Meldunek potwierdza stały pobyt danej osoby pod danym adresem i służy on wyłącznie celom ewidencyjnym (art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach ...

czytaj całość
Pytanie:

W którym miejscu na decyzji administracyjnej powinna być zamieszczona informacja o zwolnieniu z opłaty skarbowej i kto może ją podpisać? Który z niżej podanych sposobów jest prawidłowy, a który niezgodny z prawem? 1) Pod pouczeniem o możliw ...

Odpowiedź:

Przepis art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego wymienia elementy niezbędne, jakie powinna zawierać decyzja administracyjna. Kolejność tych elementów ustawodawca umieścił celowo tj. nie jest ona przypadkowa. Wskazuje organowi, w jakim układzie te elemen ...

czytaj całość