Potrzebujesz porady? Wypelnij formularz
Imię i nazwisko:
Adres e-mail: *
Powtórz e-mail: *
Rodzaj sprawy: *
Załącznik:


Kod z obrazka:
 
Akceptuję regulamin serwisu

Najmu lokali

Pytanie:

Przez około rok wynajmowałam mieszkanie. Umowa się skończyła. Właściciel mieszkania teraz chce żebym uzupełniła kaucję  w wysokości 2000 zł (1350 zł odliczono na poczet zaległego czynszu). W lokalu jest drewniana podłoga. Przed zawarciem umowy pytałam właściciela ...

Odpowiedź:

Nie ma czegoś takiego jak uzupełnienie kaucji, skoro najem się zakończył. Chyba że chce Pani dalej kontynuować najem i umowa będzie przedłużona. Kaucja zabezpieczała roszczenia właściciela związane z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez Panią jako najemcę w lokalu ...

czytaj całość
Pytanie:

Czy zarządca mieszkań komunalnych może "dołożyć" mi do mojego mieszkania wspólną ubikację na półpiętrze? Sąsiedzi korzystający z niej prawdopodobnie mają już własne łazienki w mieszkaniach i z ubikacji korzysta obecnie tylko moja rodzina. Chodzi o remont ...

Odpowiedź:

Co to znaczy „dołożyć”? Nie ma takiego pojęcia w przepisach prawa. Nie ma też podstaw by wedle widzimisie zarządcy, za utrzymanie części wspólnej obciążać wyłącznie Panią.
W tym wypadku zarządca musiałby działać na podstawie czegoś tj. jakiejś ...

czytaj całość
Pytanie:

Czy jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu, w której nie ma punktu o wypowiedzeniu jej przez najemcę?

Odpowiedź:

Jest tzw. swoboda umów, co oznacza że strony danego stosunku prawnego mogą kształtować swoje prawa i obowiązki wedle wspólnych uzgodnień. Jeżeli jakichś postanowień strony wogóle nie przewidziały, to w takim wypadku zastosowanie znajdują przepisy ...

czytaj całość
Pytanie:

Wynajmuję mieszkanie. Zawarłam umowę najmu na czas określony tj. 1 roku począwszy od września, z możliwością jej przedłużenia. Najemcy chcą już teraz (od stycznia kolejnego roku) przedłużyć tę umowę o kolejny okres roku. Szybkie podpisanie umowy potrzebne jest Najemco ...

Odpowiedź:

Podpisywanie kolejnej umowy, gdy poprzednia jeszcze trwa, nie jest właściwym postępowaniem. Później nie będzie bowiem wiadomo, która umowa jest tą obowiązującą, zaś w przypadku odmiennych zapisów obu umów nie wiadomo, które są wiążąc ...

czytaj całość
Pytanie:

Mąż od 1999 r. jest głównym najemcą mieszkania służbowego i od 2001 r. zamieszkujemy w tym mieszkaniu. Zameldowany jest w nim od 2008 r. Wcześniej był zameldowany w domu, który dzierżawił jego dziadek. Od 2001 r. w nim nie mieszka. Dziadek męża zmarł w 1 ...

Odpowiedź:

Kwestia formularza wcale nie jest tutaj najistotniejsza. Zgodnie z przepisami sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – należy złożyć na urzędowym formularzu w spraw ...

czytaj całość