Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Aukcja z oszustem

Pytanie: Zakupiłam na portalu aukcyjnym telefon o wartości ponad 200 zł. Zapłaciłam przelewem z góry. Telefon miał być na gwarancji, w oryginalnym pudełkiem i dobrym stanie oraz miały być akcesoria tj. ładowarka i słuchawki. Sprzedający zwlekał z wysyłką i wysłaniem numeru nadania paczki. Po miesiącu otrzymałam maila, że zwróci mi pieniądze bo wynikły jakieś problemy. Pieniędzy mi nie zwrócił. Byłam gotowa iść na Policję. Jednakże następnego dnia odebrałam przesyłkę. Po jej otwarciu okazało się, że jest to telefon, ale w stanie tragicznym, bez oryginalnego opakowania, gwarancji i akcesoriów. Wysyłam reklamację i odesłałam telefon. Sprzedający nie odebrał jednak już tej przesyłki. Co mam teraz zrobić?. Ustaliłam, że ten sprzedający oszukał również inne osoby.
Odpowiedź: Z Pani opisu wynika, że sprzedający jest człowiekiem nie dość, że nieuczciwym to jeszcze raczej dość prymitywnym. Powinna Pani mu wystawić negatywny komentarz, żeby ostrzec innych użytkowników portalu aukcyjnego, choć Pani samej to niewiele da. Jeśli chodzi o stronę prawną to należy w takiej sytuacji niezwłocznie wysłać wezwanie do zapłaty (listem poleconym) na kwotę obejmującą wszelkie koszty, jakie Pani poniosła tj. 220 zł + koszty wysyłki i odbioru, listu poleconego, inne. Utrwalić stronę ze sprzedawanym przedmiotem (jego opis), zrobić zdjęcie przesłanego telefonu i jego opakowania. W wezwaniu należy zakreślić termin 7 dni od odbioru pisma, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową, co spowoduje obciążenie wszelkimi kosztami tej osoby. Dodatkowo może Pani zaznaczyć, że w razie braku reakcji skieruje Pani zawiadomienie do Prokuratury, gdyż czyn ten stanowi przestępstwo oszustwa z art. 286 k.k. Należy podać także konto bankowe w tym piśmie. Kopię wezwania z dowodem nadania, poprzednie dowody nadania, zdjęcia, dowód przelewu należy przechowywać, bo będą stanowiły dowód w sprawie, gdyż zapewne nie obejdzie się bez wyżej wskazanych działań. Samo zasądzenie kwoty przez sąd (może Pani wnieść pozew w postępowaniu nakazowym) żeby było szybciej i taniej - nie spowoduje jednak, że pieniądze Pani od razu otrzyma. Zawsze największą sztuką jest ich wyegzekwowanie. Jeśli bowiem sprzedający nic nie ma, albo ukrył co cenniejsze, to komornik nie będzie mu miał co zająć i egzekucja może być bezskuteczna. Trzeba więc o tej osobie zbierać jak najwięcej informacji (można szukać także w Internecie, po adresie e-mail). Gdyby zaś Policja wszczęła postępowanie w tej sprawie, to w razie wydania postępowania o umorzeniu (bardzo częste z uwagi na umniejszanie wagi takich czynów przez Policję) należy bezwzględnie zaskarżać takie umorzenie do sądu. Jeśli ma Pani kontakt do innych pokrzywdzonych, to należy zawiadomienie złożyć wspólnie z nimi. Razem jest większa szansa. Może Pani zgłosić sprawę na Policji, a jednocześnie wnieść sprawę do sądu cywilnego. Czas jest tu ważny, póki ma Pani aktualne dane i póki ten nieuczciwy sprzedawca może jeszcze ma jakiś majątek, który można będzie zająć.

Wróć