Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zapłata za usługi mimo niekorzystania z nich

Pytanie: Zawarłam umowę z fitness klubem na rok. Ustanowiłam pobieranie płatności na rzecz klubu z góry do 3-go dnia m-ca. Kwota jest stała i nie zależy od tego, ile korzystam z usług. Niestety moje dzieci się rozchorowały i do tej pory nie korzystałam ani razu. Otrzymałam telefon z klubu z propozycją zawieszenia członkostwa, bo "nie chodzę i mam do zapłaty za 3 miesiące". Zaskoczyło mnie to. Sprawdziłam, że ani razu klub nie ściągnął z mojego konta pieniędzy. Mam poczucie, że wywiązałam się z umowy a klub nie pobierał pieniędzy. Nie chciałabym płacić teraz wszystkiego naraz, tylko dlatego, że ktoś czegoś nie dopatrzył. Czy w obecnej sytuacji mogę zerwać, albo anulować tę umowę bez płacenia?
Odpowiedź: Zawarła Pani umowę, której treść zobowiązuje Panią do zapłaty, niezależnie od tego, czy korzysta Pani z usług Klubu, czy nie. Co prawda chociaż formy tej zapłaty są także określone w umowie, nieskorzystanie z możliwości ściągnięcia z Pani konta środków nie oznacza, że one się nie należą. Nie oznacza to także, że wywiązała się Pani z umowy. Zobowiązanie istnieje i winno być uregulowane, gdyż usługodawca może powiedzieć, że on udostępniał Pani możliwość korzystania z usług Centrum ale Pani nie skorzystała. Dopilnowanie by zapłata nastąpiła niestety należy do Pani, a nie do Klubu, mimo stałego polecenia zapłaty. Jeśli zaś chodzi o wypowiedzenie to argumenty, jakie wyżej opisaliśmy nie są podstawą rozwiązania umowy. Idąc dalej są dwie możliwości: 1) jeśli dalej chce Pani korzystać z usług Klubu, powinna Pani należność uregulować. 2) jeśli zaś nie chce już Pani korzystać z usług Klubu, może Pani rozwiązać umowę (pisemnie - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). W wypowiedzeniu tym powinna Pani napisać krótko jedynie, że "z dniem ... rozwiązuję umowę zawartą w dniu ... i nie będę dalej korzystała z Państwa usług." Nie powinna Pani pisać nic więcej. Przed wypowiedzeniem powinna Pani uregulować zaległe opłaty. Po wypowiedzeniu nie powinna już Pani płacić za okres po wypowiedzeniu. Analiza załączonych przez Panią Ogólnych Warunków Świadczenia Usług wskazuje, że usługodawca (Klub) używa w tym dokumencie niedozwolonych klauzul umownych, gdyż wynika z nich, że nie ma możliwości wogóle wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyn, z wyjątkiem tych wskazanych w OWU. Zapisy tego rodzaju są naruszaniem praw konsumentów. Naruszeniem praw konsumentów jest także wyłączenie odpowiedzialności za szkody. Prawdopodobnie Klub powołując się na własne OWU będzie pisał do Pani, że nie może Pani umowy rozwiązać - co jest niedopuszczalne. Jeśli tak się stanie może Pani sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Konsumenta oraz skorzystać z pomocy prawnika, który pomógłby Pani podjąć odpowiednie działania.

Wróć