Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady prawne w prawie cywilnym i umowach

Kredyt we Francji - uwaga na oszustów

Pytanie: Czy mogę jakoś odzyskać swoje pieniądze? Starałem się o kredyt i otrzymałem taki w francuskim banku. No i musiałem za niego zapłacić pierwszą opłatę 288€ później drugą 790€. I na końcu 1430€, przy czym po rozmowach prowadzący moją sprawę zarzekał się że po wpłacie ubezpieczenia, prowizji itp....
Odpowiedź: Od lat ostrzegamy przed takimi pseudo kredytami na naszym profilu facebook. Są tam zdjęcia podobnych umów Korespondował Pan z oszustami. To zorganizowane grupy przestępcze działające najczęściej z terenów Afryki. Nie chodziło tu o żaden kredyt, tylko o wyciągnięcie od Pana pieniędzy pod pozorem...

Umowa bez określenia stawki podatku VAT

Pytanie: Problem dotyczy usługi budowlanej a dokładnie wykonania ogrodzenia. Z wykonawcą została spisana umowa dotycząca kształtu ceny i czasu wykonania ogrodzenia. Usługa została podzielona na dwa etapy, roboty ziemne, czyli wykonanie rabatki i część wizualna jako ogrodzenie metalowe. Pierwszy etap...
Odpowiedź: W umowie każdy przedsiębiorca powinien zaznaczyć wyraźnie czy chodzi o cenę netto czy brutto. Zazwyczaj jest podawana cena netto a w osobnym zapisie znajduje się dodatkowo sprecyzowanie jakim podatkiem VAT usługa jest opodatkowana. Tak powinno to wyglądać gdy usługę realizuje przedsiębiorca,...

Rezygnacja z usług pośrednika kredytowego

Pytanie: Czy mogę bez konsekwencji zrezygnować z usług zewnętrznego pośrednika kredytowego, już po otrzymaniu decyzji od banku? Czekamy na decyzje kredytowe przez pośrednika, ale złożyliśmy też jeden wniosek bezpośrednio w innym banku. Wiemy już, że oferta będzie lepsza. Czy mogę bez konsekwencji...
Odpowiedź: Jak to najczęściej bywa, pośrednicy w różnego rodzaju transakcjach zarobią wtedy, gdy coś za ich pośrednictwem zostanie załatwione lub kupione. Działa on na zlecenie osoby zainteresowanej. Jeśli strony umowy zlecenie nie umówiły się inaczej, to umowę zlecenie można rozwiązać w każdym czasie. A...

Gwarancja zapłaty dla wykonawcy

Pytanie: Wykonawca budowlany domaga się gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Nie sprecyzował na jaką kwotę oczekuje gwarancji, ani w jakiej ma być formie. Wypłaciliśmy już wykonawcy około 80% kwoty z umowy. Czy gwarancja ma opiewać na pozostałą do zapłaty kwotę i jak taką gwarancję należy załatwić?....
Odpowiedź: Gwarancja zapłaty powinna być określona w umowie. Nie powinno być tak, że Państwo domyślacie się teraz w jakim zakresie taka gwarancja miałaby być udzielona. Oczywiście strony mogą aneksem zmodyfikować dotychczasową umowę o roboty budowlane, która np. takiej gwarancji nie określała. Wówczas na...

Rozwiązanie umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności

Pytanie: Czy mogę rozwiązać umowę sprzedaży samochodu z zastrzeżeniem prawa własności? Załączam jej treść. Podpisałem sprzedającemu także weksel in blanco.
Odpowiedź: Załączona przez Pana umowa zawiera w § ... zapis naruszający prawo. W zasadzie jest to zastosowana przez sprzedawcę klauzula niedozwolona. Sprzedający nie może bowiem wyłączyć swojej odpowiedzialności za wady ukryte. Jeśli pojazd miałby wadę ukrytą, to na tej podstawie mógłby Pan dochodzić swoich...

Sprzedaż nieruchomości, mimo umowy z pośrednikiem

Pytanie: Podpisałem umowę pośrednictwa (na wyłączność) z biurem nieruchomości na sprzedaż gruntu rolnego. Nieruchomość sprzedałem poza wiedzą biura nieruchomości. Umowę podpisałem samodzielnie, ale nieruchomość kupiliśmy wspólnie z żoną. Czy taka umowa jest ważna i czy należy się wynagrodzenie agencji...
Odpowiedź: Wszystko zależy od tego, co strony ustaliły w takiej umowie. Jest swoboda umów. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli pośrednik trzyma się standardów, etyki zawodowej i jest profesjonalistą, to umowa o pośrednictwo zastrzegać winna prowizję dla biura nieruchomości tylko w przypadku, gdy do sprzedaży...

Kiedy się przedawnią niespłacone zobowiązania wobec banku?

Pytanie: Dwa dni temu dostaliśmy wraz z moimi dwoma synami z Sądu Rejonowego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 20 tys. zł wraz z kosztami procesu i kosztami zastępstwa prawnego oraz odsetkami od 27.07.2012 r. Powodem jest bank. Dotyczy to zadłużenia na karcie kredytowej żony, która...
Odpowiedź: W opisanej przez Pana sytuacji nie ma nic dziwnego. Skoro Pana żona zawarła z bankiem umowę o kartę kredytową i była ona wykorzystywana, to bank ma prawo domagać się spłaty od spadkobierców. Dość częstą sytuacją jest, że powód nie podaje prawidłowego adresu pozwanego. Wówczas wszystko zależy od...

Spłata rodzeństwa za gospodarstwo, kiedy dochodzić i kiedy się przedawnia?

Pytanie: Rodzice oddali mojemu bratu gospodarstwo rolne umową darowizny i zapisali na moją rzecz spłatę kwoty odpowiadającej wartości 2 hektarów gruntu ornego w dniu spłaty w terminie 15 lat. Termin tej spłaty mija z końcem tego roku. Mój brat chyba nie ma zamiaru dokonać tej spłaty. Więc w maju wysłałam...
Odpowiedź: Jeśli termin określony w umowie jeszcze nie minął, to i tak musi Pani zaczekać do jego końca. Skoro brat ma termin do końca roku, to jeszcze ten termin nie upłynął. Wniesienie sprawy do sądu mogłoby spowodować, że sąd oddaliłby Pani roszczenie, lub też w najlepszym razie, że nawet gdyby sąd uznał...

Rozwiązanie umowy z uczelnią i odmowa wydania świadectwa

Pytanie: W zeszłym roku podpisałam umowę z Policealną Szkołą Zawodową Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w S..., ale ani razu nie byłam na zajęciach itp. Czy jest możliwość żeby rozwiązać z nimi umowę bez płacenia za ten rok, na którym nie byłam ani razu? I jest jeszcze kwestia świadectwa,...
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że umowa zawarta przez Panią ze szkołą cały czas obowiązuje, ponieważ przedmiotowej umowy Pani nie wypowiedziała. Mogła Pani uczynić to już w październiku 2007 r. i wówczas szkoła mogłaby występować z roszczeniem w stosunku do Pani obejmującym czesne...