Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady prawne w prawie cywilnym i umowach

Gwarancja zapłaty dla wykonawcy

Pytanie: Wykonawca budowlany domaga się gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Nie sprecyzował na jaką kwotę oczekuje gwarancji, ani w jakiej ma być formie. Wypłaciliśmy już wykonawcy około 80% kwoty z umowy. Czy gwarancja ma opiewać na pozostałą do zapłaty kwotę i jak taką gwarancję należy załatwić?....
Odpowiedź: Gwarancja zapłaty powinna być określona w umowie. Nie powinno być tak, że Państwo domyślacie się teraz w jakim zakresie taka gwarancja miałaby być udzielona. Oczywiście strony mogą aneksem zmodyfikować dotychczasową umowę o roboty budowlane, która np. takiej gwarancji nie określała. Wówczas na...

Rozwiązanie umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności

Pytanie: Czy mogę rozwiązać umowę sprzedaży samochodu z zastrzeżeniem prawa własności? Załączam jej treść. Podpisałem sprzedającemu także weksel in blanco.
Odpowiedź: Załączona przez Pana umowa zawiera w § ... zapis naruszający prawo. W zasadzie jest to zastosowana przez sprzedawcę klauzula niedozwolona. Sprzedający nie może bowiem wyłączyć swojej odpowiedzialności za wady ukryte. Jeśli pojazd miałby wadę ukrytą, to na tej podstawie mógłby Pan dochodzić swoich...

Sprzedaż nieruchomości, mimo umowy z pośrednikiem

Pytanie: Podpisałem umowę pośrednictwa (na wyłączność) z biurem nieruchomości na sprzedaż gruntu rolnego. Nieruchomość sprzedałem poza wiedzą biura nieruchomości. Umowę podpisałem samodzielnie, ale nieruchomość kupiliśmy wspólnie z żoną. Czy taka umowa jest ważna i czy należy się wynagrodzenie agencji...
Odpowiedź: Wszystko zależy od tego, co strony ustaliły w takiej umowie. Jest swoboda umów. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli pośrednik trzyma się standardów, etyki zawodowej i jest profesjonalistą, to umowa o pośrednictwo zastrzegać winna prowizję dla biura nieruchomości tylko w przypadku, gdy do sprzedaży...

Kiedy się przedawnią niespłacone zobowiązania wobec banku?

Pytanie:

Dwa dni temu dostaliśmy wraz z moimi dwoma synami z Sądu Rejonowego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 20 tys. zł wraz z kosztami procesu i kosztami zastępstwa prawnego oraz odsetkami od 27.07.2012 r. Powodem jest bank. Dotyczy to zadłużenia...

Odpowiedź:

W opisanej przez Pana sytuacji nie ma nic dziwnego. Skoro Pana żona zawarła z bankiem umowę o kartę kredytową i była ona wykorzystywana, to bank ma prawo domagać się spłaty od spadkobierców. Dość częstą sytuacją jest, że powód nie podaje prawidłowego adresu...

Spłata rodzeństwa za gospodarstwo, kiedy dochodzić i kiedy się przedawnia?

Pytanie:

Rodzice oddali mojemu bratu gospodarstwo rolne umową darowizny i zapisali na moją rzecz spłatę kwoty odpowiadającej wartości 2 hektarów gruntu ornego w dniu spłaty w terminie 15 lat. Termin tej spłaty mija z końcem tego roku. Mój brat chyba nie ma zamiaru dokonać...

Odpowiedź:

Jeśli termin określony w umowie jeszcze nie minął, to i tak musi Pani zaczekać do jego końca. Skoro brat ma termin do końca roku, to jeszcze ten termin nie upłynął. Wniesienie sprawy do sądu mogłoby spowodować, że sąd oddaliłby Pani roszczenie, lub też w najlepszym...

Rozwiązanie umowy z uczelnią i odmowa wydania świadectwa

Pytanie:

W zeszłym roku podpisałam umowę z Policealną Szkołą Zawodową Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w S..., ale ani razu nie byłam na zajęciach itp. Czy jest możliwość żeby rozwiązać z nimi umowę bez płacenia za ten rok, na którym nie byłam ani razu? I jest...

Odpowiedź:

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że umowa zawarta przez Panią ze szkołą cały czas obowiązuje, ponieważ przedmiotowej umowy Pani nie wypowiedziała. Mogła Pani uczynić to już w październiku 2007 r. i wówczas szkoła mogłaby występować z roszczeniem w...

Błąd w treści umowy o pracę

Pytanie:

Chciałabym się dowiedzieć, czy pomyłka w umowie o pracę tymczasową jest podstawą do dochodzenia wynagrodzenia zgodnego z umową. Zgodnie z zapisem w umowie jest to podstawa miesięczna 2000 zł za godzinę brutto.

Odpowiedź:

Generalnie można powiedzieć, że wszelkie zapisy zawarte w umowie należy traktować, jak umowne ustalenia obu stron umowy. Jednakże w sytuacji, gdy kwota umieszczona w umowie ewidentnie wskazuje na błąd literowy, dochodzenie przez Panią roszczenia wydaje się być...

Roszczenia w przypadku szkód powstałych podczas napadu rabunkowego

Pytanie:

Moja żona pracowała w osiedlowym sklepiku jako kasjer sprzedawca. W tym sklepie doszło do napadu. Moja żona została pobita i skradziono pieniądze z kasy. Sprawcę złapano i przyznał się do tego czynu. Żona jest pod opieką psychologiczną i innych lekarzy od momentu...

Odpowiedź:

Osoba pokrzywdzona w opisanej sytuacji może dochodzić odpowiednich roszczeń od sprawcy napadu. Można to zrobić na dwa sposoby. W sprawie karnej (jeśli jeszcze jest taka możliwość i postępowanie trwa) domagać się naprawienia szkody. Są wady i zalety takiego...

Nabycie zwierzęcia przez zasiedzenie

Pytanie:

10 lat temu właściciel stadniny podarował mi konia. Nie mam aktu darowizny, ani umowy kupna sprzedaży. Wszystkie dokumenty: metryka, paszport, pochodzenie konia są na moje imię i nazwisko. Czy córka właściciela, która przez 15 lat nie była zainteresowana stadniną i...

Odpowiedź:

Umowa ustna także jest ważna. Po pierwsze o tym, że właściciel tak zadysponował swoją własnością i że doszło do czynności przekazania Pani tego zwierzęcia na własność, świadczy także upływ czasu. Gdyby bowiem inna była wola właściciela, to poszukiwałby on swojej...