Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady prawne w prawie cywilnym i umowach

Sprzedaż nieruchomości, mimo umowy z pośrednikiem

Pytanie: Podpisałem umowę pośrednictwa (na wyłączność) z biurem nieruchomości na sprzedaż gruntu rolnego. Nieruchomość sprzedałem poza wiedzą biura nieruchomości. Umowę podpisałem samodzielnie, ale nieruchomość kupiliśmy wspólnie z żoną. Czy taka umowa jest ważna i czy należy się...
Odpowiedź: Wszystko zależy od tego, co strony ustaliły w takiej umowie. Jest swoboda umów. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli pośrednik trzyma się standardów, etyki zawodowej i jest profesjonalistą, to umowa o pośrednictwo zastrzegać winna prowizję dla biura nieruchomości tylko w przypadku, gdy...

Kiedy się przedawnią niespłacone zobowiązania wobec banku?

Pytanie: Dwa dni temu dostaliśmy wraz z moimi dwoma synami z Sądu Rejonowego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 20 tys. zł wraz z kosztami procesu i kosztami zastępstwa prawnego oraz odsetkami od 27.07.2012 r. Powodem jest bank. Dotyczy to...
Odpowiedź: W opisanej przez Pana sytuacji nie ma nic dziwnego. Skoro Pana żona zawarła z bankiem umowę o kartę kredytową i była ona wykorzystywana, to bank ma prawo domagać się spłaty od spadkobierców. Dość częstą sytuacją jest, że powód nie podaje...

Spłata rodzeństwa za gospodarstwo, kiedy dochodzić i kiedy się przedawnia?

Pytanie: Rodzice oddali mojemu bratu gospodarstwo rolne umową darowizny i zapisali na moją rzecz spłatę kwoty odpowiadającej wartości 2 hektarów gruntu ornego w dniu spłaty w terminie 15 lat. Termin tej spłaty mija z końcem tego roku. Mój brat chyba nie ma...
Odpowiedź: Jeśli termin określony w umowie jeszcze nie minął, to i tak musi Pani zaczekać do jego końca. Skoro brat ma termin do końca roku, to jeszcze ten termin nie upłynął. Wniesienie sprawy do sądu mogłoby spowodować, że sąd oddaliłby Pani roszczenie, lub...

Rozwiązanie umowy z uczelnią i odmowa wydania świadectwa

Pytanie: W zeszłym roku podpisałam umowę z Policealną Szkołą Zawodową Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w S..., ale ani razu nie byłam na zajęciach itp. Czy jest możliwość żeby rozwiązać z nimi umowę bez płacenia za ten rok, na którym nie...
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że umowa zawarta przez Panią ze szkołą cały czas obowiązuje, ponieważ przedmiotowej umowy Pani nie wypowiedziała. Mogła Pani uczynić to już w październiku 2007 r. i wówczas szkoła mogłaby...

Błąd w treści umowy o pracę

Pytanie: Chciałabym się dowiedzieć, czy pomyłka w umowie o pracę tymczasową jest podstawą do dochodzenia wynagrodzenia zgodnego z umową. Zgodnie z zapisem w umowie jest to podstawa miesięczna 2000 zł za godzinę brutto.
Odpowiedź: Generalnie można powiedzieć, że wszelkie zapisy zawarte w umowie należy traktować, jak umowne ustalenia obu stron umowy. Jednakże w sytuacji, gdy kwota umieszczona w umowie ewidentnie wskazuje na błąd literowy, dochodzenie przez Panią roszczenia wydaje...

Roszczenia w przypadku szkód powstałych podczas napadu rabunkowego

Pytanie: Moja żona pracowała w osiedlowym sklepiku jako kasjer sprzedawca. W tym sklepie doszło do napadu. Moja żona została pobita i skradziono pieniądze z kasy. Sprawcę złapano i przyznał się do tego czynu. Żona jest pod opieką psychologiczną i innych lekarzy...
Odpowiedź: Osoba pokrzywdzona w opisanej sytuacji może dochodzić odpowiednich roszczeń od sprawcy napadu. Można to zrobić na dwa sposoby. W sprawie karnej (jeśli jeszcze jest taka możliwość i postępowanie trwa) domagać się naprawienia szkody. Są wady i zalety...

Nabycie zwierzęcia przez zasiedzenie

Pytanie: 10 lat temu właściciel stadniny podarował mi konia. Nie mam aktu darowizny, ani umowy kupna sprzedaży. Wszystkie dokumenty: metryka, paszport, pochodzenie konia są na moje imię i nazwisko. Czy córka właściciela, która przez 15 lat nie była zainteresowana...
Odpowiedź: Umowa ustna także jest ważna. Po pierwsze o tym, że właściciel tak zadysponował swoją własnością i że doszło do czynności przekazania Pani tego zwierzęcia na własność, świadczy także upływ czasu. Gdyby bowiem inna była wola właściciela, to...

Żądanie naprawienia szkody wykraczające poza zakres faktycznych szkód

Pytanie: Podczas remontu mieszkania ekipa remontowa zapomniała założyć zaślepki na kaloryfer i zalała sąsiadowi pode mną ścianę kuchenną. Właściciel firmy remontowej poszedł zobaczyć szkodę, po czym stwierdził, że na własny koszt pomaluje tę ścianę....
Odpowiedź: Co do zasady to Pana sąsiadowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody od ekipy remontowej, gdyż to ona wyrządziła mu szkodę. Najprościej byłoby sprawę załatwić tak, że jeśli jest Pan ubezpieczony, to sąsiadowi daje Pan numer polisy...

Darowizna a przysługujący spadkobiercom zachowek

Pytanie: Dziadkowie chcą darować nieruchomość obciążoną hipoteką swojemu pełnoletniemu wnukowi. Mają 4 synów z rodzinami, którzy zgodnie zrzekają się prawa do tzw. zachowku. Jak powinni postąpić, aby tanio i szybko zrealizować swoje zamiary?
Odpowiedź: Dziadkowie mogą dysponować za życia swoim majątkiem wedle własnego uznania. Mogą więc dokonać darowizny tej nieruchomości na wnuka. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Należy się więc liczyć z kosztami notariusza. Można natomiast...