Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darowizna a przysługujący spadkobiercom zachowek

Pytanie: Dziadkowie chcą darować nieruchomość obciążoną hipoteką swojemu pełnoletniemu wnukowi. Mają 4 synów z rodzinami, którzy zgodnie zrzekają się prawa do tzw. zachowku. Jak powinni postąpić, aby tanio i szybko zrealizować swoje zamiary?
Odpowiedź: Dziadkowie mogą dysponować za życia swoim majątkiem wedle własnego uznania. Mogą więc dokonać darowizny tej nieruchomości na wnuka. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Należy się więc liczyć z kosztami notariusza. Można natomiast skorzystać ze zwolnienia od podatku przy darowiźnie. Po śmierci dziadków darowizna taka zalicza się na tzw. schedę spadkową, co oznacza, że po nabyciu spadku spadkobiercy, w okresie 5 lat od śmierci spadkodawcy, mogliby dochodzić należnych zachowków. Jest to ich prawo, a nie obowiązek. Stąd jeśli minie 5 lat i z tego prawa nie skorzystają, to utracą takie uprawnienie. Co do zasady wszelkie umowy o spadek po osobie żyjącej są nieważne. Są wyjątki od tej zasady. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa musi być sporządzona także przez notariusza. Zrzeczenie się obejmuje również zstępnych (dzieci) zrzekających się.

Wróć