Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Gwarancja zapłaty dla wykonawcy

Pytanie: Wykonawca budowlany domaga się gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Nie sprecyzował na jaką kwotę oczekuje gwarancji, ani w jakiej ma być formie. Wypłaciliśmy już wykonawcy około 80% kwoty z umowy. Czy gwarancja ma opiewać na pozostałą do zapłaty kwotę i jak taką gwarancję należy załatwić?. Wykonawca wykonuje pracę niezgodnie z projektem i jest po terminie gwarantowanym umową. Boi się że odstąpimy od umowy z jego winy.
Odpowiedź: Gwarancja zapłaty powinna być określona w umowie. Nie powinno być tak, że Państwo domyślacie się teraz w jakim zakresie taka gwarancja miałaby być udzielona. Oczywiście strony mogą aneksem zmodyfikować dotychczasową umowę o roboty budowlane, która np. takiej gwarancji nie określała. Wówczas na obecnym etapie powinno być ujęte, że 80% już zostało wypłacone a gwarancja dotyczy pozostałych 20%. Gwarancję taką udziela się w formie: poręczenia banku, gwarancji udzielonej przez ubezpieczyciela lub bank, bądź też w formie akredytywy bankowej. Gwarancja takowa ma być zabezpieczeniem w sytuacji gdy byłoby ryzyko, że wykonawca już poniósł nakłady a to Państwo jako inwestor nie wywiążecie się z umowy. Jeśli wykonawca opóźniał się i wykonuje prace po terminie, to powinno to się znaleźć także w aneksie do umowy. Radzilibyśmy byście Państwo zaktualizowali umowę. Mówiąc prościej w takim aneksie Państwo moglibyście się zgodzić na gwarancję, ale w zamian wykonawca musiałby przyznać, że prace wykonuje on już po terminie ustalonym w umowie. Musiałoby też nastąpić ustalenie nowego terminu, tak by wykonawca wiedział, że nie może tak łatwo ponownie przekroczyć terminu. można by tu zaostrzyć sankcję za dalsze przekroczenie terminu. Nie możecie Państwo po prostu godzić się na warunki wykonawcy, skoro on zawinił i to on obecnie boi się konsekwencji. Gdybyście Państwo się godzili na wszystko co chce wykonawca, to zobaczyłby on, że może sobie pozwolić na wszystko i byłyby jeszcze większe problemy. Gwarancja ta nie byłaby kolejnymi pieniędzmi wypłaconymi wykonawcy przed skończeniem prac, tylko gwarancją ich wypłacenia (zdeponowanie ich w banku) w sytuacji gdy wykonawca wywiąże się z umowy a jakość wykonania będzie zgodna ze sztuką budowlaną i zawartą umową. Jeśli wykonawca wykonuje prace niezgodnie z projektem, to w takiej sytuacji powinniście Państwo go wzywać do prawidłowego wykonania prac, pod rygorem że odstąpicie Państwo od umowy i będziecie żądać stosownego odszkodowania.

Wróć