Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Rok kalendarzowy w umowie, termin liczony w latach kalendarzowych

Pytanie: W dniu 15.02.2013 r. zawarłam umowę z firmą dostarczającą środki czystości do naszej firmy. W umowie jest napisane: "wykonanie umowy wymaga dostarczania towarów o kilkuletnim okresie amortyzacji, umowę będzie można wypowiedzieć po raz pierwszy po upływie pełnego roku kalendarzowego z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres ważności umowy rozpoczyna się z pierwszą płatną dostawą". Chciałam wypowiedzieć umowę tydzień temu, ale poinformowano mnie, że pełny rok kalendarzowy minie dopiero z dniem 31 grudnia 2014 r. Ja myślałam, że rok kalendarzowy ma 365 dni i upłynie 15.02.2014 r. Nie znalazłam nigdzie definicji roku kalendarzowego. Kiedy mogę umowę o tej treści wypowiedzieć najwcześniej?
Odpowiedź: Obecnie na rynku mają miejsce różnego rodzaju działania firm, mające na celu jak najdłuższe przywiązanie klienta, funkcjonowanie umów za wszelką cenę. Stosuje się więc różne sztuczki i interpretacje zawartych umów, czasem kuriozalne i niezgodne z prawem lub zawierające klauzule niedozwolone. Podobnie jest w przypadku umowy, o której Pani pisze. Nie mamy tutaj pełnej treści umowy, stąd nie możemy dokonać jej analizy i bardziej precyzyjnie się wypowiedzieć co do jej zapisów. Na podstawie tego co Pani napisała, na pewno można stwierdzić, że strony mogą w umowie uregulować różne kwestie wedle własnego uznania. Nikt ich nie zmusza do zamieszczenia zapisów danej treści. W Pani przypadku także tak było. Jest więc generalna zasada, że należy udać się po poradę do prawnika przed jej zawarciem, a nie po zawarciu umowy.. Zapis o treści "okres ważności umowy rozpoczyna się z pierwszą płatną dostawą" jest w zasadzie wadliwy pod względem prawnym. Umowa bowiem jest ważna z chwilą jej zawarcia tj. podpisania przez strony, a co najwyżej może w niej być zapisana data od którego dnia umowa zaczyna obowiązywać strony. Przepisy prawne przewidują, że w razie nieprecyzyjnych lub wadliwych zapisów w umowie należy ją interpretować pod kątem tego, co było faktycznym zamiarem stron. W tym wypadku można to rozumieć, że strony przewidziały, że umowa zaczyna obowiązywać od dnia pierwszej płatnej dostawy. Chyba że w umowie jest zapis, że umowa obowiązuje od dnia... Wówczas zapis o ważności jest błędny i nie musi być brany pod uwagę. Zgodnie z art. 114 k.c. termin oznaczony w latach liczy się w ten sposób, że rok mija za 365 dni. Zaś zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeśli w umowie byłoby zapisane, że coś trwa rok od dnia np. 21 stycznia 2013, to wówczas liczy się 365 od dnia 21 stycznia 2013 i termin mija w dniu 21 stycznia 2014 r. Jeśli zaś strony postanowiły, że musi upłynąć pełny rok kalendarzowy to oznacza to, że musi minąć pełny rok od 1 stycznia do 31 grudnia. Rok kalendarzowy to 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Zatem określenie roku trwania umowy nie jest tożsame z rokiem kalendarzowym jej trwania i z reguły jest mniej korzystne dla jednej ze stron takiej umowy, gdyż czas trwania umowy wydłuża się. Wygląda więc na to, że umowa którą Pani zawarła zawiera zapisy niekorzystne dla Pani. Należałoby dokładnie przeanalizować treść umowy, z uwzględnieniem tego, co napisaliśmy.

Wróć