Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Rozwiązanie umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności

Pytanie: Czy mogę rozwiązać umowę sprzedaży samochodu z zastrzeżeniem prawa własności? Załączam jej treść. Podpisałem sprzedającemu także weksel in blanco.
Odpowiedź: Załączona przez Pana umowa zawiera w § ... zapis naruszający prawo. W zasadzie jest to zastosowana przez sprzedawcę klauzula niedozwolona. Sprzedający nie może bowiem wyłączyć swojej odpowiedzialności za wady ukryte. Jeśli pojazd miałby wadę ukrytą, to na tej podstawie mógłby Pan dochodzić swoich roszczeń od sprzedającego i zapis w tej części jest bezskuteczny. Podobnie sprzedający nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeśli chodzi o możliwość rozwiązania tej umowy to strony przewidziały iż sprzedający może od niej odstąpić ale i kupujący także, choć trudno powiedzieć w jakiej sytuacji mógłby kupujący to zrobić, bo umowa precyzuje tylko kiedy może to zrobić sprzedający. Można więc przyjąć, że skoro nie zostało to bliżej sprecyzowane przez strony, to mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. A te niestety nie są dla kupującego pojazd korzystne, bo jeśli znał on stan pojazdu w momencie zakupu, to może on jedynie odstąpić od umowy wtedy, gdy pojazd zawiera wady ukryte podstępnie przez sprzedającego. Ogólnie umowa, dopóki cała cena nie zostanie zapłacona i przeniesiona tym samym własność na Pana jako kupującego, jest bardziej umową, gdzie Pan jest posiadaczem pojazdu, podobnie jakby go Pan wypożyczył z wypożyczalni (choć chyba bardziej korzystnie finansowo byłoby w wypożyczalni). Dopóki więc własność nie zostanie na Pana przeniesiona nie może Pan od umowy odstąpić na podstawie takiej, że pojazd ma wadę ukrytą. Może Pan po prostu rozwiązać tę umowę, zwrócić pojazd a sprzedający policzy to, co mu przysługuje zgodnie z umową. Jeśli Pan zapłacił już całość lub zapłaci, to wówczas dopiero własność pojazdu przechodzi na Pana i dopiero wówczas ma Pan prawo odstąpienia, ale tylko gdy w pojeździe byłaby wada ukryta. Tak więc jeśli chce Pan jednak zrezygnować z tego pojazdu, to po zapłaceniu całej ceny będzie Pan raczej w bardziej niekorzystnej sytuacji niż obecnie. W przypadku rozwiązania umowy musi się Pan liczyć z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy (stosownie do stopnia zużycia, czy uszkodzenia) oraz koszty, o których mowa w umowie. Powinien Pan wówczas także zadbać o to, by sprzedający zwrócił Panu weksel.

Wróć