Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Samochód we współwłasności małżonków

Pytanie: Jestem właścicielką 21-letniego samochodu. Nie mogę go sprzedać, ani też złomować, ponieważ jako współwłaściciela mam wpisanego w dowód rejestracyjny mojego byłego męża (wpisany był, aby uzyskać tzw. zniżki). Samochód był kupiony za moje pieniądze, ale jeszcze jak byliśmy małżeństwem. Podziału majątku nie mogę zrobić, ponieważ mój wkład finansowy był dawany na tzw. rękę. Czy mogę współwłaściciela zmusić do częściowej opłaty OC samochodu, a jeśli tak to jak to zrobić?
Odpowiedź: Z Pani zapytania wynika, że według prawa jesteście Państwo współwłaścicielami. Jeżeli auto było nabyte w czasie małżeństwa za środki, które stanowiły wynagrodzenie Pani lub Pani męża, to jest to majątek wspólny. Jeżeli natomiast auto zostało nabyte ze środków posiadanych przed zawarciem małżeństwa, pojazd stanowi współwłasność zwykłą, tj. o ile nie zostało to inaczej uregulowane w umowie kupna, to każde z Państwa posiada udział we własności wynoszący 1/2. Nie ma Pani żadnej prawnej możliwości, aby zmusić współwłaściciela do opłacenia ubezpieczenia. Może Pani sama zawrzeć ubezpieczenie jako współwłaściciel. Natomiast jeżeli nie opłaci Pani przedłużenia OC, ubezpieczyciel może domagać się zapłaty kwoty ubezpieczenia przez komornika, a więc może zlecić egzekucję z Pani majątku. Jeżeli chodzi o zrzeczenie się współwłasności, to właściwie jest dopuszczalna wyłącznie darowizna, a więc czynność dwustronna. Obdarowany musi wyrazić na to zgodę podpisując umowę darowizny. Darowizna rodzi również obowiązek podatkowy - podatek od spadków i darowizny (przy czym występuje kwota wolna od podatku). Darowizna może być zawarta w zwykłej pisemnej formie. Może Pani również wystąpić do sądu o zniesienie współwłasności (np. z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych), tak aby sąd przysądził na Pani rzecz własność pojazdu, w zamian za symboliczną spłatę na rzecz współwłaściciela, która może być również odroczona w czasie. Jeżeli pojazd stanowi majątek wspólny, można natomiast na podobnej zasadzie wystąpić o podział majątku wspólnego i zaproponować, żeby Pani przyznać na własność auto lub aby przyznać je byłemu mężowi. Procedura wydaje się skomplikowana i długotrwała, ale być może będzie stanowić najlepszy środek nacisku na współwłaściciela.

Wróć