Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady - pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości

Sprzedaż udziału w drodze lepsza niż ustanowienie służebności

Pytanie: Jestem właścicielem działki gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona pod teren: ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych i dojazdy). Jest to dojazd do dwóch działek, które wcześniej sprzedałem. W treści wpisu księgi wieczystej widnieje jako nieodpłatna służebność...
Odpowiedź: Służebność, o której Pan pisze, ustanowił Pan sam w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości. Lepszym rozwiązaniem było tu sprzedanie nabywającym działki dodatkowo udziału w drodze. Pozbyłby się Pan problemu. Pozostawiając sobie drogę, która Panu do niczego nie służy, wziął Pan tylko problem na...

Wywłaszczenie nieruchomości przez gminę

Pytanie: Czy gmina może mi zabrać moją działkę pod budowę drogi?. Gmina uzasadnia to tym, że nigdzie obok nie może iść droga, bo teren jest podmokły.
Odpowiedź: Zasady wywłaszczania nieruchomości przez gminę szczegółowo normuje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Generalnie wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane za stosownym odszkodowaniem, jeżeli cele publiczne nie...

Zameldowanie się spadkobiercy bez zgody pozostałych

Pytanie: Miałam czworo rodzeństwa. Jedna z sióstr nie żyje. Po śmierci rodziców przeprowadzono sprawę spadkową. Mieli mieszkanie, które zajął syn zmarłej siostry. Chcielibyśmy je sprzedać, ale okazało się, że ten syn się w nim zameldował. Czy miał prawo to zrobić?
Odpowiedź: Nieruchomość wchodząca w skład spadku i dziedziczona na mocy ustawy, nawet jeżeli jeszcze nie ma orzeczenia sądu, rozstrzygającego w tej sprawie, jest przedmiotem współwłasności wszystkich spadkobierców, gdyż spadek nabywają oni z chwilą śmierci spadkodawcy. Sąd jedynie ten stan rzeczy stwierdza....

Budynek pozbawiony podwórza i przejścia

Pytanie: Jestem właścicielem lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej. Budynek pozbawiony został całkowicie podwórza, które jako odrębną działkę, syndyk sprzedał kilka lat temu deweloperowi. Ten planuje teraz budowę apartamentowca, czemu sprzeciwia się, nie tylko Wspólnota, ale i władze stołeczne. Wbrew...
Odpowiedź: Każda nieruchomość może być przedmiotem sprzedaży i jeśli jest w posiadaniu prywatnych właścicieli, to mogą oni swobodnie decydować, czy i komu chcą ją sprzedać. Nie jest nigdzie powiedziane, że budynek, o którym mowa w zapytaniu musi posiadać podwórze. Jest wiele nieruchomości, które nie mają...

Utrata bonifikaty po wykupieniu lokalu od gminy

Pytanie: W 2007 r. moi rodzice wykupili mieszkanie od gminy z bonifikatą. W sierpniu tego samego roku zamienili się mieszkaniami z ciotką synowej. Jednak zanim to zrobili chcieli mieć pewność, że bonifikata im nie przepadnie i wystosowali pismo do gminy. Ta zgodziła się na zamianę i wystosowała pismo ze...
Odpowiedź: Na pewno błędem było nieskorzystanie przez Państwa z porady prawnika przed dokonaniem zamiany. Porada taka kosztowałaby zapewne około 100 zł, a mielibyście Państwo większą wiedzę i być może także pewność, co do sytuacji prawnej. Obecnie skutki mogą być bardziej dotkliwe i kosztowne. Gminy zaś za...

Mieszkanie obiecane w zamian za opiekę

Pytanie: Przez wiele lat zajmowałam się starszą, schorowana kobietą. Wyremontowaliśmy też jej mieszkanie i w najbliższych dniach mieliśmy dokonać notarialnie przepisania mieszkania, w zamian za opiekę nad tą osobą, do końca życia. Niestety pani ta wczoraj zmarła. Czy jest jakaś szansa, żeby mieszkanie...
Odpowiedź: Jedyną osobą, która mogła coś zrobić, była ta starsza Pani, która była właścicielem mieszkania. Tylko ona mogła zadysponować swoim majątkiem. Po jej śmierci mogą to zrobić wyłącznie spadkobiercy ustawowi tej osoby. Będzie nim na pewno syn. Jeśli miała męża lub inne dzieci, to oni także byliby...

Zameldowanie w lokalu stanowiącym współwłasność

Pytanie: Z byłą małżonką mamy mieszkanie we współwłasności. Jestem tam zameldowany. Mieszkanie stoi puste. Mieszkam w innej miejscowości. Czy gdybym chciał się przemeldować pod nowy adres na stałe, to musiał bym się wymeldować z tego wspólnego mieszkania?. Czy gdybym się wymeldował a chciał pojechać tam...
Odpowiedź: Meldunek potwierdza jedynie urzędowo, że dana osoba zamieszkuje w lokalu. Faktycznie spełnia on pewną ochronną funkcję, ale raczej tylko w przypadku praw zależnych, czyli np. najmu. Gdy najemca miałby ustną umowę najmu i nie był zameldowany a właściciel go usunął siłą z lokalu, to najemca nie...

Czy można sprzedać dom przepisany umową dożywocia?

Pytanie: Moja żona dostała od ojca dom i zabudowania gospodarcze. W treści aktu zapisane jest, że mają użytkowanie trzech pokoi do śmierci i współużytkowanie piwnic, strychu i pomieszczeń gospodarczych. Czy przy takim zapisie żona może zapisać dom na mnie lub na córkę, bez zgody rodziców?
Odpowiedź: Z opisu zapytania wynika, że sporządzono umowę dożywocia, którą ojciec żony przepisał na nią własność domu. Warunkiem w takich umowach jest przeniesienie własności, w zamian za dożywotnie prawo zamieszkiwania i korzystania z części tej nieruchomości i opłacanie przez otrzymującego nieruchomość,...

Wymiana płotu nie wymaga uzyskania pozwolenia

Pytanie: Czy wymiana płotu drewnianego wymaga zgłoszenia lub pozwolenia? Jeśli tak, to gdzie i czyjego? Chce wymienić płot drewniany na ogrodzenie z siatki od strony drogi gruntowej?
Odpowiedź: Przebudowa lub remont ogrodzenia, nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy jednak złożyć pisemne zawiadomienie do starostwa o zamiarze wykonania ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz w przypadku stawiania ogrodzenia o...