Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Jak prawidłowo mierzyć szerokość miejsca postojowego?

Pytanie: Kupiłem mieszkanie z miejscem postojowym. Jak zmierzyłem to miejsce, to jego szerokość między liniami wynosi 2,15 - 2,17 m. Deweloper próbuje mi teraz udowodnić, że miejsce ma 2,3, ale mierzy je od połowy szerokości pierwszej linii do zewnątrz drugiej linii. Czy zatem miejsce postojowe mierzy się między liniami, czy linie wchodzą w skład mojego miejsca postojowego?. Jak prawidłowo należy obliczać szerokość takiego miejsca postojowego?
Odpowiedź: Przepisy regulujące opisaną tematykę to rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Z przepisów tych nie wynika wprost w jaki sposób mierzy się szerokość miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, ani innych miejsc postojowych. Według opinii okręgowych izb architektów szerokość ta powinna być mierzona w osiach pasów malowanych na posadzce lub pomiędzy krawędzią ściany/słupa a osią pasa malowanego na posadzce (w przypadku stanowiska zlokalizowanego przy ścianie lub słupie). Skoro przepisy nie regulują samego oznaczania miejsc, to brak w zasadzie podstaw by uznawać, że linie są także elementem miejsc postojowych. Linie są tylko po to by zobrazować użytkownikom miejsc ich umiejscowienie. Przepisy nie mówią by linie uwzględniać w wymiarze miejsca co wskazuje na to, że miejsce powinno być mierzone od jego krawędzi.

Wróć