Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Mieszkanie obiecane w zamian za opiekę

Pytanie: Przez wiele lat zajmowałam się starszą, schorowana kobietą. Wyremontowaliśmy też jej mieszkanie i w najbliższych dniach mieliśmy dokonać notarialnie przepisania mieszkania, w zamian za opiekę nad tą osobą, do końca życia. Niestety pani ta wczoraj zmarła. Czy jest jakaś szansa, żeby mieszkanie udało mi się jakoś wywalczyć w sądzie?. Osoba ta miała syna, z którym była skłócona i nie utrzymywała kontaktu. Co zrobić?
Odpowiedź: Jedyną osobą, która mogła coś zrobić, była ta starsza Pani, która była właścicielem mieszkania. Tylko ona mogła zadysponować swoim majątkiem. Po jej śmierci mogą to zrobić wyłącznie spadkobiercy ustawowi tej osoby. Będzie nim na pewno syn. Jeśli miała męża lub inne dzieci, to oni także byliby spadkobiercami w pierwszej linii. Tak więc nie ma żadnych szans, by cokolwiek Pani wywalczyła w sądzie, bo nie ma do tego podstawy prawnej. Tego rodzaju sprawy nie da się wygrać w żadnym sądzie. Żaden sąd nie przyzna Pani czyjejś własności, bo nie ma do tego podstaw. Nic tu nie pomoże nawet cała wieś, czy małe miasto w roli świadków. Sąd po prostu tego nie może zrobić. Jedyną rzeczą, którą może Pani zrobić, jest domaganie się od spadkobiercy tej Pani (po ustaleniu sądowym kto jest jej spadkobiercą) rozliczenia nakładów poczynionych przez Panią na to mieszkanie. Nakłady te podlegają zwrotowi, ponieważ dzięki nim wzrosła wartość nieruchomości. Na udowodnienie wysokości tych nakładów musi Pani posiadać rachunki. Pomocni mogą też być świadkowie, zdjęcia mieszkania, przed i po remoncie. Pierwszą rzeczą jaką powinna Pani zrobić jest wyliczenie wszystkich poczynionych nakładów – kosztów i wystosowanie do spadkobiercy wezwania do zapłaty w terminie 7 dni, na konto bankowe ,,, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Wezwanie takie należy wysłać listem poleconym. Jeśli nie będzie żadnej reakcji na to wezwanie oraz jeśli w sprawie ustalenia spadku po tej Pani, spadkobiercy nie podejmą stosownych działań, to sama może Pani złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu. Po ustaleniu przez sąd, kto jest spadkobiercą, może Pani wnieść pozew o zapłatę (zwrot nakładów) od spadkobiercy.

Wróć