Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Odszkodowanie za słup na działce

Pytanie: Jak sporządzić pismo do energetyki, w sprawie odszkodowania za stojący słup na mojej posesji? W księgach wieczystych nie ma zapisów na ten temat. Więc chyba mogę się starać o jakieś odszkodowanie, nawet za okres 10 lat wstecz. Dodam, że jest to słup, który stoi przed samym oknem i w pewnym stopniu zasłania widok.
Odpowiedź: Sytuacja nie jest taka prosta, jak się Panu wydaje. W księgach wieczystych obecnie są wpisywane służebności dość skrupulatnie. W dawnych latach tak nie było, po pierwsze dlatego, że przepisy o służebności przesyłu weszły w życie dopiero w dniu 3 sierpnia 2008 r. ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wcześniej więc nie istniało wogóle coś takiego, jak służebność przesyłu. Posługiwano się wówczas zapisami umów oraz wypłacano odszkodowania, z reguły bardzo niskie i jednorazowe zaś w 80% przypadków stawiano różne urządzenia i słupy, bez żadnych zgód, umów i uzgodnień. Dlatego też obecnie tych spraw jest bardzo dużo i obywatele mają coraz większą świadomość, że mogą domagać się swoich praw. Przechodząc do odpowiedzi na Pana pytanie. Jeśli nabył Pan nieruchomość i nie ma Pan pełnej wiedzy, co do tego, jakie działania podjął wcześniej poprzedni właściciel w kwestii słupa (gdyż mógł on podpisać zgodę elektrowni) to powinien Pan podejść do tematu dość ostrożnie. Przede wszystkim należy skierować do elektrowni wezwanie (listem poleconym). W piśmie tym powinien Pan wezwać do ugodowego uregulowania stanu prawnego stojącego na działce ... słupa energetycznego (załącznik - mapa działki z zaznaczonym słupem + ew. zdjęcie) w terminie 14 dni pod rygorem, że będzie Pan zmuszony dochodzić swoich praw przed sądem, w tym także stosownego odszkodowania. Ponadto kosztami takiego postępowania obciąży Pan zakład energetyczny. Najlepiej unikać podawania kwot w pierwszym piśmie. Jeśli zakład energetyczny odpisze, to dowie się Pan z tej odpowiedzi, czy było to w jakiś sposób uregulowane wcześniej. Jeśli zaś nie zareagują, to ma Pan jeszcze możliwość, by nie narażać się na koszty wniesienia do sądu tzw. zawezwania do próby ugodowej. Nie ma wówczas ryzyka znacznych kosztów sądowych, zaś zakład energetyczny w postępowaniu sądowym powinien ujawnić swoje stanowisko i argumenty. Na chwilę obecną mogą Pana lekceważyć, licząc na dalszy upływ czasu i dalsze nieodpłatne korzystanie z Pana działki. Odszkodowania za 10 lat wstecz, powinien Pan domagać się dopiero wówczas, gdy coś w sprawie się ruszy, lub też gdy nie będzie innego wyjścia, niż wniesienie pozwu o zapłatę. Jak na samym początku będzie Pan takie roszczenia zgłaszał, to będzie jeszcze trudniej się porozumieć. A porozumienie w takich sprawach oznacza z reguły wcześniejsze otrzymanie jakichś pieniędzy.

Wróć