Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Sprzedaż udziału w drodze lepsza niż ustanowienie służebności

Pytanie: Jestem właścicielem działki gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona pod teren: ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych i dojazdy). Jest to dojazd do dwóch działek, które wcześniej sprzedałem. W treści wpisu księgi wieczystej widnieje jako nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę gruntu, która należy do mnie, jest prowadzona na rzecz każdoczesnego właściciela działki, czyli działek, które sprzedałem. Służebność ta zostaje ustanowiona do czasu przejęcia mojej działki (droga dojazdowa) przez gminę. Czy to, że użyczyłem nieodpłatnie komuś działkę do przejazdu i przechodu obliguje mnie do ponoszenia kosztów związanych z utwardzaniem odśnieżaniem itp. i jakie są obowiązki z mojej strony, które muszę spełniać według tego wpisu?
Odpowiedź: Służebność, o której Pan pisze, ustanowił Pan sam w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości. Lepszym rozwiązaniem było tu sprzedanie nabywającym działki dodatkowo udziału w drodze. Pozbyłby się Pan problemu. Pozostawiając sobie drogę, która Panu do niczego nie służy, wziął Pan tylko problem na siebie. Ma Pan więc dwa wyjścia, albo jeszcze odsprzedać drogę osobom, które kupiły działki (jeśli kupią), albo przenieść nieodpłatnie tę drogę na gminę. Gmina raczej za drogę nie zapłaci, lub zapłaci symbolicznie, skoro ma wziąć ciężar jej utrzymania na siebie. Jeśli Pan nie korzysta z tej drogi oraz jeśli w umowach sprzedaży działek nie było zapisane inaczej, to obowiązek utrzymania drogi spoczywa na osobach, które kupiły od Pana działki. Mówi o tym art. 289 par. 1 Kodeksu cywilnego. Nie ma innych obowiązków, które byłyby na Pana nałożone, oprócz tych które byłyby określone w akcie notarialnym sprzedaży lub oprócz tego, że na każdą czynność dotyczącą gruntu będzie potrzebna Pana zgoda. Zgoda na położenie kabli, rur, słupów itp. Czasem już samo to bywa uciążliwe.

Wróć