Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Wadliwa instalacja nie oznacza sprzedaży mieszkania gorszej jakości

Pytanie: Rok temu zakupiliśmy z mężem mieszkanie od dewelopera. Już przy odbiorze mieszkania zwróciliśmy uwagę na zaciek pod oknem, w jednym z pokoi na wysokości ok 20 cm od podłogi. W ciągu roku dwukrotnie pojawia się podobna sytuacja, ale w innych pomieszczeniach. Dwa tygodnie temu, poza naszym mieszkaniem, pojawiły się duże plamy wilgoci, więc szukano źródła wycieku. Okazało się, że w mieszkaniu naszego sąsiada, w kuchni jest nieszczelna rurka. Okazało się, że zawinił podwykonawca, który źle wykonał instalacje hydrauliczną i wilgoć, która towarzyszyła nam od początku, jest tego skutkiem. Na ten moment całe mieszkanie jest podsiąknięte. Zrezygnowaliśmy z roszczeń u ubezpieczyciela, ponieważ mamy nadal gwarancję od dewelopera i oni wykonają naprawę i osuszenie. Czy nieruchomość nie traci w ten sposób na wartości? Czy sprzedano nam "gorszej jakości" nieruchomość? Czy mamy prawa ubiegać się jakiegoś rodzaju rekompensatę od dewelopera?
Odpowiedź: Usterka w postaci nieszczelnej rury nie powoduje, że cała nieruchomość jest gorszej jakości, ani nie wpływa w sposób istotny na jej wartość. Po jej zlokalizowaniu i usunięciu oraz osuszeniu mieszkania, czy też odmalowaniu nie będzie śladu, że taki problem wogóle istniał. Być może jedynie w chwili obecnej, gdybyście Państwo chcieli nieruchomość sprzedać, nabywca kręcił by nosem i chciał obniżenia ceny. Jednak byłby to raczej tylko chwilowy problem. Na pewno wadliwe wykonanie instalacji powoduje, że developer lub jego podwykonawca odpowiadają za szkody z tego faktu wynikłe i powinni te szkody naprawić, lub też poniesione przez Państwa koszty zwrócić. Jeśli wykonawca sam nie proponuje naprawienia szkody, to trzeba go do takiego naprawienia szkód przymusić. Najpierw więc należy wezwać go pisemnie (listem poleconym). W wezwaniu tym winno być wskazane, że w razie odmowy, prace te zlecicie Państwo wybranemu przez siebie wykonawcy, na własny koszt, zaś zwrotu tych kosztów będziecie następnie dochodzić od niesolidnego wykonawcy. Przez naprawę szkody należy rozumieć wszelkie szkody, jakie na skutek wadliwego wykonania instalacji powstały. Chodzi więc o koszty osuszenia, odmalowania, użyte materiały i także te niezbędne, które musiały być zakupione, straty tj. uszkodzone przedmioty, czy urządzenia, wyposażenie mieszkania itd.
Jeśli wilgoć długo pozostawała w ścianach, należy skorzystać z usług firmy mykologicznej. Taka profesjonalna firma będzie w stanie stwierdzić, czy na skutek wilgoci w ścianach, nie powstał grzyb oraz jakich ewentualnie środków należy użyć do usunięcia wilgoci. Wówczas zwrotu kosztów związanych ze zleceniem takiej firmie prac, można dochodzić od niesolidnego wykonawcy, na podstawie faktury. Jeśli wilgoć pojawiła się jedynie na krótki czas, to byłby to zbędny wydatek i nie konieczny. Jeśli deweloper odmówi naprawienia szkód pozostanie wystąpienie przeciwko niemu do sądu, z pozwem o zapłatę odszkodowania. Zakładając, że deweloper będzie miał złą wolę, należy zbierać wszelkie dokumenty, wykonać zdjęcia zacieków, powstałych szkód. Dokumenty te należy trzymać nawet przez kilka lat, w razie gdyby problem ten powrócił lub ujawniły się jeszcze inne usterki lub wady.

Wróć