Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Wywłaszczenie nieruchomości przez gminę

Pytanie: Czy gmina może mi zabrać moją działkę pod budowę drogi?. Gmina uzasadnia to tym, że nigdzie obok nie może iść droga, bo teren jest podmokły.
Odpowiedź: Zasady wywłaszczania nieruchomości przez gminę szczegółowo normuje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Generalnie wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane za stosownym odszkodowaniem, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób, niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Istotnie więc gmina ma rację, że jeśli budowa drogi nie może przebiegać na sąsiednim gruncie, to jest to podstawa do wywłaszczenia. W toku takiego postępowania może Pan oczywiście przedstawiać swoje argumenty. Jednakże zmiana decyzji byłaby możliwa tylko w przypadku, gdyby przedstawił Pan alternatywny projekt przeprowadzenia drogi do tego który ma gmina. Decyzję wywłaszczającą, może Pan oczywiście również zaskarżyć do organu odwoławczego, a potem także do sądu i ten oceni prawidłowość postępowania organów gminy.

Wróć