Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zmuszanie pracowników do efektywnej sprzedaży towarów

Pytanie: Moja żona pracuje na jednej ze stacji benzynowych. Przez dłuższy okres osiągała dobre wyniki w pracy, przez co szybko awansowała na stanowisko starszego sprzedawcy. Od momentu, gdy ceny paliw zaczęły osiągać astronomiczne ceny, sprzedaż innych artykułów na stacji spadła. Ale kierownictwo stacji, kierując się swoimi ambicjami, zaczęło zastraszać pracowników zwolnieniami i redukcją etatów, za słabe wyniki w sprzedaży. Chcą wymusić na pracownikach podpisanie oświadczeń o zobowiązaniu się do zwiększenia sprzedaży, poprzez efektywne sugerowanie. Pracownicy boją się, że podpiszą na siebie wyrok, jeżeli sprzedaż nie wzrośnie. Czy takie postępowanie kierownictwa stacji jest zgodne z prawem?.
Odpowiedź: Ogólnie mówiąc, samo zawarcie z pracownikami stacji takich umów jest dozwolone. Wszystko zależy od tego, co w takiej umowie jest zapisane tzn. jakie są ewentualne konsekwencje, jeśli sprzedaż nie wzrośnie. Pracodawca może mobilizować pracowników do lepszej, bardziej wydajnej pracy na różne sposoby. Ma do tego prawo. Niezgodnie z prawem będzie postępował wówczas, gdy w umowie lub poprzez swoje działania, będzie doprowadzał do jakiejkolwiek dyskryminacji pracownika, nierównego traktowania. Zawarcie takiej umowy nie powinno także pociągać za sobą konsekwencji, które kolidowałyby z umową o pracę , regulaminem pracy. Jeśli zaś chodzi o zwolnienie, to pracodawca ma tutaj swobodę decydowania i zawsze może podjąć decyzję o zwolnieniu danego pracownika, gdy nie jest on wydajny lub z przyczyn ekonomicznych.

Wróć